Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uzasadnij twierdzenie, że Kartezjusz jest Ojcem nowożytnej filozofii

  Kartezjusz uważany jest za ojca nowożytnej filozofii. Sam podawał się za myśliciela, który zerwał z bezwartościową tradycją i zaczął tworzyć naukę od początku. Jednocześnie był bardzo związany z prądem augustyńskim i tradycją scholastyki. Metafizyka i postawa podczas rozwiązywania zagadnień...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartezjański sceptycyzm i cogitacjonizm

  Descartes René, Kartezjusz (1596-1650):Wybitny filozof, racjonalista oraz matematyk i fizyk francuski. Prekursor współczesnej kultury umysłowej, postulował metodę rozumowania wzorowaną na myśleniu matematycznym (sceptycyzm metodologiczny), twórca kartezjanizmu oraz słynnej sentencji "cogito ergo sum" -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega empiryzm metodologiczny Franciszka Bacona. Teoria idoli (złudzeń)

  Empiryzm - filozofia zakładająca, że źródłem ludzkiego poznania są wyłącznie, lub przede wszystkim bodźce zmysłowe docierające do naszego umysłu ze świata zewnętrznego, zaś wszelkie idee, teorie itp. są w stosunku do nich wtórne. Empiryzm ma dwa rodzaje: metodologiczny (całe życie człowieka jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega konceptualizm Wilhelma Ockhama

  Konceptualizm- jedna z postaci nominalizmu; polegał na przypisywaniu uniwersalności, jedynie pojęciom istniejącym jako realność myślowa, abstrakcja cech przysługujących rzeczom jednostkowym.

  Odrzucając koncepcję realnego istnienia bytów ogólnych, czyli tak zwanych powszechniaków czy też uniwersaliów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy Dunsa Szkota ze szczególnym uwzględnieniem jego metafizyki

  Jeden z poglądów Szkota dotyczył przewagi wiary nad rozumem. Duns pojęcie nauki przejął, co prawda od Arystotelesa i Tomasza, ale zastosował je skrupulatnie i otrzymał odmienne wyniki. Uważa, więc że do nauki należy wszystko, co znalezione przez rozum, jednak rozum nie wszystko może znaleźć. Zatem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek rozumu do wiary w poglądach Tomasza z Akwinu

  Głównym problemem zajmującym wówczas teologów była relacja między rozumem a wiarą. Próbując rozwiązać ten problem Tomasz z Akwinu posłużył się systemem pojęciowym filozofii Arystotelesa z XIII w. Doktryna Arystotelesa nie zawsze jednak daje się pogodzić z chrześcijaństwem. Etyce arystotelesowskiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dowody na istnienie Boga w ujęciu Tomasza z Akwinu

  Dla Tomasza z Akwinu tylko Bóg jest czystą formą i samoistnym, koniecznym,

  od niczego niezależnym aktem. Św. Tomasz z Akwinu podkreślał, że dla Boga, który dysponuje wszechwiedzą, nic nie jest przypadkowe, również zdarzenia przyszłe.

  Tomasz z Akwinu odrzucił dowód Św. Anzelma na istnienie Boga i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega metafizyczna koncepcja bytu według Tomasza z Akwinu

  Tomasz podjął zagadnienie istoty Boga. Jak wszyscy teologie chrześcijańscy wiedział on, że właściwym imieniem Boga jest: „Jam jest, którym jest” (Wj 3, 14). Pozostaje jednak problem interpretacji tego imienia. Jak zauważa Gilson, „w ujęciu Tomasza Bóg jest bytem, którego pełna natura wyraża się w tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /06.07.2011 Znaków /1 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw poglądy filozoficzno - teologiczne Alberta Wielkiego i jego recepcję arystotelizmu

  Albertus Magnus, Albert von Bollstdt, Albert z Lauingen, filozof, teolog i przyrodnik. Urodził się w Lauingen, w rodzinie rycerskiej. Studiował w Padwie, w roku 1223 wstąpił do zakonu dominikanów. Wykładał jako profesor w Paryżu i Kolonii. Napisał komentarze do wszystkich ksiąg Arystotelesa. Poza tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /06.07.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Abelard – jego miejsce w dziejach filozofii XII wieku

  Dojrzałe średniowiecze to czas feudalizmu, formowania państw i narodów, krucjat oraz sporów odrodzonego Cesarstwa Rzymskiego z papiestwem o władze nad światem chrześcijańskim. To czas wzmocnienia duchowej jedności a także kultury powstałej i odpowiednio przekształconej z zespolenia źródeł starożytnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Nikos Dodano /05.07.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt

Do góry