Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co możesz powiedzieć o systemie filozoficznym Edmunda Husserla? Kto w Polsce reprezentował jego metodę?

  EDMUND HUSSERL (1859–1938), filozof niemiecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli XX w. Początkowo zajmował się filozofią matematyki, głównie problematyką filozoficznych podstaw logiki; dokonał ostrej krytyki psychologizmu w logice. W późniejszym okresie (1901–13) rozszerzył zakres badań na teorię...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw główne założenia filozofii Henri Bergsona

  Bergson najbardziej znany jest ze swojej gwałtownej krytyki intelektu. Jego zdaniem umysł deformuje poznawane rzeczy: unieruchamia (nie jest w stanie zrozumieć ruchu inaczej niż jako przemieszczenia nieruchomych części), rozkłada na części, upraszcza i ujednolica, ujmuje je ilościowo, pomija to co żywe i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest personalizm? Jakich znasz przedstawicieli tego kierunku i jakie są ich główne tezy?

  Personalizm to refleksja i dyskurs przypisujące osobom ważne miejsce w rzeczywistości, uznające osoby za miarę wszelkich rzeczy i podmiot wszelkich praw. Personalizm w żadnym wypadku nie jest systemem ani narzędziem politycznym - jest perspektywą myślenia, swoistą etyką, zobowiązaniem.

  Personalizm...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /4 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co możesz napisać o neotomizmie? Przedstawiciele, kierunki i ośrodki badawcze

  Neotomizm. Nowoczesne odnowienie myśli św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), powszechnie uważanego za największego średniowiecznego filozofa i teologa.

  Najsławniejszymi przedstawicielami neotomizmu byli: Louis Billot (1846-1931), kardynał Desire Joseph Mercier (1851-1926), Ambrose Gardeił (1859-1931)...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /3 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co możesz powiedzieć o Martinie Heideggerze? Do jakiego kierunku filozoficznego zaliczyłbyś jego filozofię?

  Martin Heidegger (1889-1976), Filozof niemiecki, profesor uniwersytetów w Marburgu i we Fryburgu, jest uważany za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli egzystencjalizmu, jednej z najpopularniejszych doktryn filozoficznych XX wieku, zapoczątkowanej przez duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda. Heidegger...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne tezy pragmatyzmu Peirce’a u Jamesa

  PRAGMATYZM:

  William James (1842 – 1910)

  Charles S. Pierce (1839 – 1914)Pragmatyzm powstał jako reakcja przeciw idealizmowi racjonalistycznemu i metafizycznemu, usiłował przeciwstawić mu bardziej trzeźwy i praktyczny sposób myślenia.

  Myśliciele kładący podwaliny pod gmach myśli...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /5 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Personalizm Edmunda Mouniera

  Mounier to krytyk indywidualizmu, który jego zdaniem tylko na początku był wyrazem walki o autonomię i wolność jednostki, a teraz przerodził się w egoizm. Trwanie przy zasadzie indywidualizmu doprowadziło do zniszczenia wszystkich naturalnych form życia wspólnotowego i sprawiło, że dzisiejszy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /5 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj główne tezy egzystencjalizmu (J. Paul Sartre i inni)

  EGZYSTENCJALIZM [łac.], kierunek filoz. (impuls do jego rozwoju dał Soren Kierkegaard), występujący również w literaturze pięknej, wg którego:

  właściwym przedmiotem badań i punktem wyjścia analizy filoz. jest indywidualna egzystencja człowieka, jego miejsce i rola w świecie;

  wg egzystencjalizmu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /9 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wiesz o twórcy fenomenologii Edmundzie Husserlu?

  Edmund Husserl (ur. 8 kwietnia 1859 - zm. 27 kwietnia 1938) - niemiecki matematyk i filozof, jeden z głównych twórców fenomenologii. Studiował w Lipsku matematykę, fizykę, filozofię i astronomię. W 1876 roku kształcił się na Uniwersytecie Berlińskim studiując filozofię i matematykę. W Wiedniu w 1881...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /5 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neotomizm

  Współczesna postać tomizmu, dominujący kierunek w katolickiej myśli filozoficznej. Papież Leon XIII w encyklice Aeterni Patris (1879 r.) zalecił studiowanie filozofii św. Tomasza z Akwinu, uznając ją za oficjalną naukę Kościoła. Od tego czasu datuje się rozwój neotomizmu jako doktryny wykładanej w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Olaf Dodano /06.07.2011 Znaków /1 357

  praca w formacie txt

Do góry