Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TEOLOGIA, PRAWO, NOWE STRUKTURY

  Oba sobory laterańskie tylko w małym stopniu zajęły się zagadnieniami teologicznymi. Nie tkwiły bowiemw nurcie reformy gregoriańskiej, poza problemem, czy symoniści jako heretycy mogą ważnieudzielać święceń. To zagadnienie opracował spekulatywnie Anzelm z Canterbury i zakończył długie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO

  Oswobodzony, ale stale zagrożony przez mahometan Grób Chrystusa i utworzone podczas pierwszej krucjatypaństwa krzyżowców przyciągały rycerzy z Zachodu. Liczebnie osiągnął ruch krzyżowy swójszczytowy punkt w krucjacie drugiej (1147-1149) i trzeciej (1189-1192), którym starano się podporządkowaćinne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki scholastyki

  Rozwój nauki wymagał nowego ujęcia zagadnień metodologicznych. Do teologii wprowadzono metodędialektyki, stosując dysputy oraz rozważanie każdego problemu od strony tak i nie (sic et non). Dowartościowanow ten sposób udział rozumu w interpretacji prawd wiary. Powstały wszakże różnice wśród teologówco...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZYT RUCHU KRZYŻOWEGO - Republika Rzymska

  Ruch krzyżowy przyczynił się do rozwoju handlu, co z kolei przyniosło od XI wieku szybki rozwój miastjako ośrodków kupieckich i rzemieślniczych. Szybko też bogacili się kupcy, powoli zaś rzemieślnicy,zwłaszcza pochodzący z napływowej ludności wiejskiej, powstały więc wewnętrzne konflikty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór laterański pierwszy

  Od poprzedniego soboru powszechnego (ósmego) minęły 253 lata. Sobór laterański jest pierwszym naZachodzie, zwołanym z inicjatywy papieża i wyłącznie mocą jego władzy. Kalikstowi II zależało na nim,bo układ wormacki nie został przychylnie przyjęty przez radykalnych zwolenników reformy (gregorian).

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza krucjata

  Krzyżowcy wyruszyli w oznaczonym czasie różnymi grupami, obliczani na ponad 300 tysięcy. Najliczniejsibyli rycerze z południowej Francji pod wodzą Rajmunda de Saint-Gilles i z Dolnej Lotaryngiipod dowództwem swych książąt, braci Godfryda i Baldwina de Bouillon. Do Konstantynopola podążylidrogą lądową...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanonicy regularni

  Ruch reformy gregoriańskiej objął także duchownych przy katedrach. Starano się odnowić ich życiewspólnotowe (vita canonica). Synody rzymskie, za Mikołaja II (1059) i Aleksandra II (1063), nalegały,by kapłani, diakoni i subdiakoni prowadzili życie na wzór apostolskiego: wspólne dochody, mieszkanie istół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Joannici, templariusze, krzyżacy

  Początki zakonów rycerskich łączą się ze sprawowaniem opieki nad chorymi pielgrzymami, a potemtakże krzyżowcami. Z tego względu uważa się za pierwszy, zakon joannitów, choć później od Templariuszyotrzymali zatwierdzenie reguły jako zakon rycerski.

  Kolebką joannitów był szpital świętego Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Premonstratensi (norbertanie)

  Nowy ten zakon, w oparciu o regułę augustiańską, ale też i zasady cysterskie oraz zwyczaje z Cluny i Hirsau, założył Norbert z Gennep (1082-1134, święty), najbardziej wpływowy duchowny tego okresu,obok Bernarda z Clairvaux. Jako duchowny był najpierw kanonikiem w Xan-ten, potem kapelanem cesarzaHenryka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKONY REFORMATORSKIE

  W XI wieku występuje znaczne zróżnicowanie życia zakonnego. Jest to wynik ogólnego ruchu reformygregoriańskiej, ale także wewnętrznych tendencji wśród mnichów i duchownych, by zahamować procesbogacenia się klasztorów i zerwać z zależnością feudalną.

  W klasztorze bowiem istniała służba...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 210

  praca w formacie txt

Do góry