Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Typy, postawy chrześcijaństwa do kultury, racjonalności filozofii antycznej

  totalna negacja – Tertulian; „Wiara jest absurdem, tym bardziej więc wierzę” – wiedza jest szkodliwa, niebezpieczna, niemożliwa, bezużyteczna.

  mniej, lub bardziej krytyczna i selektywna akceptacja – Orygenes, św. Augustyn, św. Tomasz.

  Postawa ta wyrażała przekonanie, że zarówno...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyficzne chrześcijańskie elementy poglądu na świat

  Pojęcie Boga osobowego jako stwórcy, który nakazem woli powołał do życia świat z niczego.

  Radykalna różnica, nawet przeciwieństwo Boga i stworzenia – pierwiastek dualistyczny.

  Idea zbawienia człowieka od grzechu i śmierci przez osiągnięcie zjednoczenia z Bogiem – człowiekiem, czy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia Patrystyka

  Patrystyka – filozofia ojców Kościoła, która współuczestniczyła w wypracowaniu dogmatów (sobór w Nicei – 1325)

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne sposoby osiągnięcia szczęścia ze względu na problem przypadkowości ludzkiego istnienia

  1) przezwyciężenie przypadkowości przez  identyfikację znoszącą ujednostkowienie – Platon  i Eriagena.

  2) Zaakceptowanie przypadkowości z dwoma jej charakterystycznymi aspektami:

          a) jako faktyczności

          b) jako wartości (Nietsche)

  Polaryzacja na tradycję arystotelesowską i platońsko –...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja Platońsko - neoplatońska

  Brak jest nieprzekraczalnej cezury. Istnienie empiryczne człowieka w czasie, cielesność itd. Nie zbiega się z jego istotą. Człowiek cierpi zatem nieznośne rozdwojenie; żywi tęsknotę za pełną identyfikacją (niekiedy również w wymiarze wspólnoty ludzkiej). Przypadkowość, skończoność, cielesność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycja Arystotelesowska

  Istnieje nieprzekraczalna cezura między Absolutem, a Światem (w porządku doczesności). Istnienie w czasie, cielesność, jednostkowość należą do naturalnych warunków wyznaczonych gatunkowi ludzkiemu, zgodnie z hierarchią bytów.

  Przypadkowość, skończoność i cielesność, ograniczoność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek może albo staczać się na poziom cielesności, materialności, ku niebytowi albo wznosić się kolejno na poziomy

  Duszy – uwalniając się od cielesności.

  Umysłu – uwalniając się od psychiczności, emocjonalności.

  Absolutu – uwalniając się od pojęciowości, dyskursywności

  Poznanie zakłada przemianę bytową, posiada charakter mistyczno-ekstatyczny. Nie jest ono celem samym w sobie. Celem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy Plotyna

  Jedno jest absolutną jednością (nie wiadomo zatem dla czego kiełkuje z niej wielość). Ludzie nie mogą o nim mówić, ani myśleć w sposób dyskursywny, a jedynie przeżywać w ekstazie.

  Jednia jest nadpełnią bytu, która istniejąc, musi się przelewać emanując byty dalsze (hipostazy), które są w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy Plotyna - Poznanie, sztuka i cnota

  Drogę wzwyż dusza może przebyć różnymi drogami: przez wysiłek poznawczy, estetyczny lub moralny. Toteż teoria, poznanie i estetyka stanowiły równoległe człony systemu filozoficznego Plotyna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy Plotyna - Dusza ludzka

  Plotyn dzielił duszę na dwa składniki. Wszystkie funkcje związane z ciałem - roślinne i zwierzęce, a także wszystkie niedoskonałości i grzechy składał po platońsku na niższą część duszy, aby za to wyższa część duszy była całkowicie wolna od więzów cielesnych i wszelkiej niedoskonałości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 163

  praca w formacie txt

Do góry