Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Nowatorskość i znaczenie filozofii Kartezjusza

  Podkreślając odrębność substancji duchowych i cielesnych, Kartezjusz de facto zakwestionował wcześniej bezkrytycznie przyjmowaną tezę o tożsamości bytu i myślenia.

  W centrum zainteresowania filozofii postawił on nie (jak dotąd) byt, lecz wiedzę.

  Przez sproblematyzowanie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Program filozofii XVII wieku

  Filozofia chce rozwiązywać wszystkie wielkie, tradycyjne problemy filozoficzne, ale w sposób zgodny ze standardami nauki nowożytnej – czyli w sposób naukowy.

  Chciano aby wiedza filozoficzna była pewna, konieczna w swej prawdziwości, a zarazem wszechogarniająca, tzn. obejmująca wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka nowożytna, a wrażliwość chrześcijańska

  Powstanie i rozwój nauki nowożytnej właśnie w cywilizacji chrześcijańskiej nie wydaje się przypadkowe, a idea panowania nad przyrodą oraz możliwości jej realizacji wydają się mieć wyraźnie biblijne korzenie:

  Chrześcijaństwo wyraźnie wyodrębnia człowieka od pozostałych istot ożywionych i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolo Machiavelli - XV - XVI wiek

  „Nie należy wychodzić od abstrakcyjnych zasad moralności i sprawiedliwości, tylko od obserwacji tego co faktycznie ludzie robią, a następnie obserwacje te uogólnić indukcyjnie”

  W świecie panuje ogólnie harmonia między dobrem, a złem, ale nierówno pierwiastki te rozprzestrzeniają się w poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomasz Morus – XV - XVI wiek

  Przedstawił koncepcję utopii; czyli miejsce, którego nie ma.

  Każdy utopianin pracuje na roli lub w rzemiośle. Życie cechuje umiar – ani nędza, ani zbytek. Stroje i posiłki są ujednolicone. Posiłki są wspólne, ubrania chyba nie. Nie znają pieniędzy. Gwarancją trwałości ustroju jest surowa...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Giordano Bruno – XVI wiek

  Był antyarystotelesowski. Świat traktował jako nieskończony, pozbawiony środka, jednorodny. W warstwie esencjalnej byt jest jeden, wieczny, niepodzielny, doskonały. Wielość zmiennych rzeczy jest tylko przejściowym, zmiennym przejawem bytu. Materia jest pierwotna, boska, dynamiczna; zaś formy są wtórne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Picco della Mirandola – XVI wiek

  Według niego, Bóg stworzył świat nadając mu hierarchiczny porządek, różne typy stworzeń otrzymały przeznaczone im konkretne miejsce w strukturze bytu; w struktury te wpisana była cała ustanowiona przez Boga aksjologia. Tylko człowiek został stworzony jako byt wolny, który nie otrzymał żadnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie św. Augustyna z św. Tomasza

  Św. Augustyn widział w świecie społeczno – historycznym przede wszystkim konflikt i rozpatrywał go (świat społeczno – historyczny) poprzez ten konflikt.

  Św. Tomasz dostrzegał w świecie przede wszystkim hierarchię i poprzez nią świat objaśniał

  Być może w kategoriach socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne wielkie kwestie filozoficzno – teologiczne podjęte przez św. Tomasza z punktu widzenia filozofii

  Problem poznawalności istoty Boga.

  Problem możliwości dowiedzenia jego istnienia.

  Ad. 1 – problem poznawalności istoty Boga.

  Teoretycznie rzecz ujmując, istnieją dwie drogi możliwości poznania istoty Boga: bezpośrednia i pośrednia (poprzez rozważenie natury stworzenia).

  Na drodze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /6 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy arystotelizmu zneoplatonizowanego przez pośrednictwo arabskie kolidujące z chrześcijańskimi prawdami

  Bóg nie jest u Arystotelesa Opatrznością czuwającą nad jednostkami ludzkimi. Można powiedzieć dosadnie, że nie wie nic o ich istnieniu.

  Arystoteles nie uznawał nieśmiertelności duszy ludzkiej, jedynie rodzaj ludzki jest nieśmiertelny.

  Panujący determinizm podważał istnienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /824

  praca w formacie txt

Do góry