Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Spór o to, czym są rzeczy same w sobie

  Interpretacja realistyczna - są fragmentami pozazjawiskowego bytu samego w sobie od którego pochodzą wrażenia.

  Interpretacja idealistyczna – są wytworem podmiotu, swego rodzaju regulatywną ideą; nie ma wyjścia poza podmiot i jego wytwory. Wszystkie przedstawienia są wytworem podmiotu, ale...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Krytyka władzy sądzenia” koncepcje estetyczne Kanta

  W ostatniej ze swych krytyk Kant próbował osłabić przeciwieństwo obu światów, pokazując np. że w sferze estetyki zmysłowość może zbiegać się z ideą np. piękna; było to co najwyżej rozwiązanie połowiczne.

  Jeśli poznanie ma charakter czynny, tzn. podmiot poznawczy współkształtuje poznawaną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Krytyka praktycznego rozumu” koncepcje etyczne Kanta

  Żeby Bóg mógł pojawić się jako podmiot moralny, konieczne jest przyjęcie że:

  Postulaty praktycznego rozumu

  ożliwa jest wolność;

  Dusza ludzka jest nieśmiertelna;

  Istnieje Bóg;

  nie wiemy czy jest to prawda, ale naszym obowiązkiem jest założyć, że tak jest – są to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy idee rozumu w węższym znaczeniu

  Duszy

  Wszechświata

  Boga

  Dusza: scala wszystkie przejawy doświadczeń wewnętrznych, odnosząc je do jednej duszy.

  Wszechświat: scala wszystkie przejawy doświadczeń zewnętrznych, odnosząc je do jednego świata.

  Bóg: scala doświadczenie zewnętrzne i wewnętrzne w jedną...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kant wyróżnił sądy...

  postrzegawcze – są oparte wyłącznie na danych zmysłów; dotyczą wyłącznie stanów podmiotowych

  doświadczalne – obok zmysłów wymagają również udziału intelektu, przy pomocy którego wykraczają poza stany podmiotowe ku przedmiotowym i o nich mówią.

  Zmysły dostarczyły intelektowi...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są możliwe sądy syntetyczne a priori, czyli stwierdzenia jednocześnie konieczne, powszechne i przedmiotowo ważne w matematyce?

  Kant dzieli matematykę na arytmetykę i geometrię, chce pokazać że przedmiotem geometrii jest przestrzeń.

  Pytanie: Jaka przestrzeń jest przedmiotem geometrii?

  czy przestrzeń realna znana z doświadczenia – empiryczna?

  Czy przestrzeń idealna – aprioryczna forma rzeczywistości?

  Gdyby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kant zaczął od analizy zmysłowości, aby wytłumaczyć naukowość matematyki

  zmysły otrzymują wrażenia (treści, informacje pochodzące z zewnątrz), które są ujmowane przez nie w formy czasu i przestrzeni.

  według Kanta czas i przestrzeń nie mają charakteru empirycznego, lecz są apriorycznymi formami zmysłowości, tzn. z góry przed doświadczeniem ustalonym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy metafizyka jest możliwa jako nauka?

  Kant zastał spór racjonalistów i empirystów, którzy traktowali swoje poglądy jako samodzielne (źródła wiedzy: „rozum”; „doświadczenie”). Uznał on, że rozum i doświadczenie muszą się wzajemnie kontrolować i uzupełniać; tylko to da rzetelną wiedzę.

  Rozum (w szerokim znaczeniu) według Kanta to:...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości filozofii Oświecenia

  raczej krytyka, niż konstrukcja,

  raczej antropologia, niż kosmologia,

  specjalizacja, a nie uniwersalne problemy,

  minimalizm poznawczy, tzn. ograniczanie się z reguły do badania zjawisk, a nie do istoty wszechrzeczy,

  koncentrowanie się na kwestiach historii poznania i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model filozofii Oświecenia francuskiego

  Filozofia traktowana była jako nauka popularna; nie wyrażała się w traktatach, czy systemach, lecz w esejach, pamfletach, listach filozofujących. Uprawiani ją nie tyle na uniwersytetach, co w salonach.

  Zamiast oryginalności, akcentowało zaangażowanie w cele społeczne, polityczne itd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt

Do góry