Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Filozofia nauki

  Filozofia nauki sytuuje filozofię poza sferą nauk. Nie zakłada z góry prawomocności poznania naukowego, metod naukowych i dlatego może o nie rzeczywiście zapytać. Musi jednak w tym celu pokazać możliwość istnienia kryteriów i zasad racjonalności szerszych niż jedynie naukowe. Jeśli się to powiedzie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia naukowa

  Najbardziej rozpowszechnioną formą filozofii naukowej była filozofia pozytywistyczna. Filozofia traktowana jest tu jako jedna z nauk – jest najogólniejszą z nauk, tzn. syntezą lub uporządkowaniem wiedzy nauk szczegółowych. Jeśli ma być to filozofia naukowa, to jej podstawą winna być nauka, ale wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwagi o filozofii pozytywistycznej

  Dla filozofii nowożytnej zasadniczym problemem stawała się nauka nowożytna, a jej głównym problemem własny do niej stosunek. Stosunek ów przybrał dwie postacie:

  Filozofię naukową

  Filozofię nauki

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reguły pozytywizmu

  (stopniowo radykalizowane w trakcie jego rozwoju)

  reguła fenomenologiczna – ograniczanie się do badania zjawisk, stwierdzanie braku realnej różnicy między zjawiskiem, a istotą;

  reguła nominalizmu – bada się jedynie przedmioty; zjawiska konkretne;

  reguła zaprzeczająca wartości poznawczej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje nauk

  Zamiast poszukiwać podstaw nauk, Comte przedstawił ich klasyfikację; uporządkował je w jednolity system według malejącej abstrakcyjności i rosnącej szczegółowości:

  matematyka

  astronomia

  fizyka

  chemia

  biologia

  socjologia (najbardziej szczegółowa)

  Poniekąd...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy poznania naukowego

  Rejestracja faktów;

  Ustalanie stałych związków między faktami, gdyż prawa nauki są tylko stałymi związkami między faktami – podobieństwa, współwystępowanie, następstwa.

  Na podstawie znajomości faktów przewidywanych oraz praw „rządzących” przyszłymi faktami (co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości pozytywizmu

  uznawanie nauk przyrodniczych za wzór poznania naukowego;

  badanie faktów zamiast prowadzenia spekulacji;

  położenie nacisku na pożyteczność i realność badań;

  zastępowanie twierdzeń absolutnych twierdzeniami względnymi (nie mówi się o strukturze samego bytu, lecz o strukturze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pozytywizmu wg. Comte’a

  Pozytywny – oznacza to tyle co: realny w przeciwieństwie do urojonego, pewny w przeciwieństwie do chwiejnego, ścisły w opozycji do mglistego, pozytywny w przeciwieństwie do negatywnego i jałowego, korzystny wobec bezużytecznego i zbędnego.

  Głównymi atrybutami pozytywnego są więc realność i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georg Friedrich Hegel (1770 – 1831)

  Dzieła:

  „Fenomenologia ducha”

  „Nauka logiki”

  „Zasady filozofii prawa”

  „Filozofia dziejów”

  Intencją Hegla było wypracowane takiej perspektywy, w której człowiek jako byt wolny mógłby odnosić się i odnajdować w rozumnym – obiektywnym porządku rzeczywistości; by mógł wolność...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /16 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o to, jaki jest charakter form a priori

  Interpretacja psychologiczna – formy a priori są zależne od takiej bądź innej struktury mózgu, systemu nerwowego itd. Dają się np. pojąć jako wytwór ewolucji i mogą być różne u różnych gatunków.

  Interpretacja logiczna – są one formami, jakie musi przyjąć stosunek jakiegokolwiek...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 410

  praca w formacie txt

Do góry