Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Eubulides, uczeń Euklidesa z Megary

    Przypisuje mu się twierdzenia wyrażające istotę rozumowania oderwanego od empirycznego poznania:   

  1. Kłamca. Jeżeli kłamca mówi, że kłamie, to zarazem kłamie i mówi prawdę;  

  2.  Elektra. O Orestesie Elektra wie,  że jest jej bratem, ale gdyby stanął przed nią zasłonięty, Elektra nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zenon z Elei (ok. 490 - 430 r. p.n.e.)

  Uważał,  że istnieje wiele  światów, a próżni nie ma. To, co jest w przyrodzie, powstaje z ciepła i zimna, z suchości i wilgoci. Są to stany przechodzące w siebie nawzajem. Ludzie powstali z ziemi, a dusza jest mieszaniną czterech elementów, przy czym istnieją one w stosunku proporcjonalnym. Bronił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /KiLLbiLL Dodano /06.07.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redukcja eidetyczna

  Ma na celu wyodrębnienie istoty rzeczy. Realizuje się poprzez akty intuicji apriorycznej – tzw. ogląd istoty.

  Redukcja eidetyczna Husserla była reakcją m.in. na słabości indukcyjnego tworzenia pojęć ogólnych. Już platonicy zwrócili uwagę, że w oparciu o indukcję i abstrakcję nie da się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modele fenomenologii

  Model eidetyczny – oparty jedynie na redukcji eidetycznej.

  Model transcendentalny – oparty na redukcji eidetycznej i redukcji transcendentalnej.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody fenomenologii Husserla

  Epoche – wymóg bezwzględnej ascezy poznawczej, zawieszenia dotychczasowych doświadczeń, sądów myślenia potocznego, nauki filozofii itp.

  Redukcja eidetyczna – ma ona uchwycić istotę rzeczy.

  Redukcja transcendentalna – ma odsłonić absolutne pole świadomości...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychologiczny empiryzm

  Psychologiczny empiryzm: wiedza łącząca elementy naturalizmu, empiryzmu i psychologizmu:

  prowadzi do relatywizacji prawdy, co rodzi tendencje do jej pragmatyzacji. Zadaniem nauki staje się wówczas pokazanie relacji między symbolami; takimi jak: masa, siła, energia; tak, by można to było...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć dziecięcej naiwności może pociągać za sobą trzy możliwości

  jej metamorfozę

  nihilizm i rozpacz

  świadomość dojrzałą, tragiczną

  Można dostrzec poznawczy sens transcendowania – wykraczania poza historię, chrześcijaństwo, moralność – podobnie sens niesie przewartościowanie wszystkich wartości, czy koncepcji wiecznych nawrotów. W tym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrowersje i wątpliwości w filozofii

  Przedmiotem kontrowersji była koncepcja „wiecznego nawrotu”. Destrukcyjne byłoby pojmowanie jej jako teorii fizycznej, wiązanie z prawem zachowania energii itd. ponieważ została ona sformułowana bez żadnych uzasadnień empirycznych.

  Traktowanie jej jako pewnej postulowanej wizji świata może...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwagi, postulaty, dezyderaty w filozofii

  Tradycyjnie obwinia się Nietzschego o etyczny nihilizm, choć niektórzy dostrzegają przeciwnie – właśnie próbę przezwyciężenia nihilizmu, gdyż Nietzsche powstanie etyki europejskiej tłumaczył m.in. chęcią ukrycia wad i marności pod pojęciami obowiązku, cnoty i uczciwości. Nietzsche głosił...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara w filozofii

  Im człowiek jest słabszy, tym więcej potrzebuje wiary i odnajduje ją w religii, w metafizyce i w wiedzy naukowo-przyrodniczej, gdyż tam znajdują pewność. Punktu oparcia dostarcza ludziom również naturalizm, ojczyźnianość oraz nihilizm rosyjski (wiara w niewiarę, aż do męczeństwa włącznie). Tego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jimi Dodano /06.07.2011 Znaków /1 437

  praca w formacie txt

Do góry