Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Szkoły — pierwsze uniwersytety

  Lanfrank i Anzelm, zanim zostali arcybiskupami w Canterbury, kierowali szkołą klasztorną w Bec (Normandia),przynosząc jej sławę i ściągając do niej wielu uczniów. Obok niej, sławne przez swoich nauczycielistały się szkoły, w Laon (Anzelm z Laon, 1050-1117, i jego brat Radulf), w Chartres (biskup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Druga krucjata

  Eugeniusz III zmuszony (1146) do opuszczenia Rzymu, odbył podróż do Francji i zajął się przy pomocy Bernarda z Clairvaux zorganizowaniem nowej krucjaty.

  Bezpośrednią przyczyną było zajęcie Edessy (1144) przez Imada ed-Din Zengi, emira Mossulu. Królowajerozolimska, Melisenda wysłała do papieża wezwanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotr Abelard

  Piotr Abelard (1079-1142), francuski filozof i teolog, wywarł większy wpływ na rozwój nauki kościelnejniż ktokolwiek inny z jemu współczesnych, długo jednak biografowie bardziej zajmowali się jego romansemz Heloizą, aniżeli działalnością naukową. Po studiach w Loches i Paryżu prowadził własną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reformy i misje w Polsce

  Bolesław Krzywousty (1102-1138), prowadził walkę z swoim starszym, przyrodnim bratem, Zbigniewom,popieranym przez cesarzy, Henryka IV i Henryka V. Skłoniło go to do szukania poparcia w oboziepapieskim. Do Paschalisa II wysłał poselstwo po dyspensę do małżeństwa z swoją krewną Zbysławą,księżniczką...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjaty w Europie

  Zapał rycerzy francuskich i niemieckich do wyprawy krzyżowej starano się wykorzystać do walki z muzułmanamiw Hiszpanii i do nawracania orężem pogańskich Słowian.

  Część rycerzy angielskich, flamandzkich, fryzyjskich, płynąc okrętami na drugą krucjatę, zatrzymała sięw portugalskim porcie Tejo i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiory prawa

  W reformie gregoriańskiej walczono o wolność Kościoła od świeckiego prawa zwyczajowego, sprzecznegoz jego istotą, oraz o nawrót do dawnego czystego Kościoła, rządzącego się własnymi prawami. Reformatoromwięc nie wystarczały dawne zbiory prawa kościelnego, jak Decretum (1012) Burcharda zWormacji, ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magdeburg — Gniezno

  Druga misyjna wyprawa Ottona na Pomorze szła przez Magdeburg, który za arcybiskupa Norberta ożywiłsię jako ośrodek misyjny. Chcąc podkreślić swoje prawa zwierzchnie do schrystianizowanego Pomorza,Norbert wykorzystał falsyfikat bulli z 1004 roku, która poddawała metropolii magdeburskiej także ziemiena...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe struktury

  Przewodnictwo papieży w reformie gregoriańskiej rozszerzyło zakres ich działania, co z kolei spowodowałorozwój kurii rzymskiej. Poza dworem papieskim, na którym tworzy się - według wzoru dworówkrólewskich - takie funkcje, jak stolnika, cześnika, marszałka dworu, istnieje już ukształtowane...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schizma i sobór

  Papież Innocenty II objął Stolicę Apostolską po Honoriuszu II (1124-1130), którego wybór (21.12.1124)odbył się już wśród przeciwieństw stronnictw w Rzymie i w samym kolegium kardynalskim. Pogłębienieprzeciwieństw spotęgowało się przez działalność Honoriusza II, który kontynuował linię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODWÓJNY MIECZ WŁADZY (1140 - 1294)

  Chrześcijański Zachód w XII i XIII wieku nie zrezygnował z uniwersalizmu, lecz wbrew pragnieniomswoich duchowych przywódców rozwijał się coraz bardziej w kierunku partykularyzmu. Krucjaty trwałydwa stulecia, nie przyniosły jednak politycznej ani kościelnej jedności Wschodu i Zachodu, co gorsze,pogłębiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 036

  praca w formacie txt

Do góry