Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Inkwizycja biskupia

  Od początku istnienia Kościół czuwał nad czystością wiary, przestrzegał przed błędami, upartych heretykówwykluczał z jedności. Należało to do podstawowych obowiązków biskupa, lecz on zajmował sięheretykami, gdzie zostali mu wskazani lub stali się znani, nie poczuwał się do obowiązku ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór laterański trzeci

  Porozumienie papieża z królami, angielskim i francuskim, z cesarzem i Rzymianami, ułatwiło zwołaniesoboru, którego najważniejszym zadaniem było usunąć skutki schizmy antypapieskiej. Rzymianom jużw układach po pokoju weneckim przyznał papież autonomię, a senat zobowiązał się do składania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krucjata przeciw albigensom

  Biskupia inkwizycja okazała się niewystarczającą w południowej Francji przeciw katarom, do którychhrabia Tuluzy, Rajmund VI, nie należał, ale ich tolerował. Innocenty III na próżno nakłaniał go do tępieniaheretyków.

  Niewiele też zyskał, stosując administracyjne środki przeciw opieszałym biskupom z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolność Kościoła polskiego

  Udział polskiej delegacji w soborze opiera się tylko na przypuszczeniu, bez bliższego określenia uczestników.Polska miała jednak już od dłuższego czasu dość częste kontakty z Stolicą Apostolską. PapieżEugeniusz III interweniował w sporach między księciem Władysławem II, a jego młodszymi braćmi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJE I INKWIZYCJA

  Nierozdzielność życia średniowiecznego, w którym ściśle zespalały się sprawy religijne, społeczne i polityczne,uniemożliwia usystematyzowanie wszystkich przyczyn, które wywołały herezje katarów iwa1densów, zwane ludowymi. To samo spowodowało, że inkwizycja, zorganizowana przez Kościół, cieszyłasię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza herezji ludowych

  Herezje rozwinęły się w okresie ruchu krzyżowego, kiedy ożywiła się wymiana idei między Wschodem iZachodem. Najsilniejsze ośrodki miały one w krajach kulturalnie i gospodarczo najbardziej rozwiniętych,w hrabstwie Tuluzy, Burgundii, nad Renem, w Flandrii i Lombardii.

  Religijne i filozoficzne poglądy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polscy krzyżowcy i misjonarze

  Książęta polscy, Mieszko Stary i Bolesław Kędzierzawy, wysłali (1147) poselstwo do papieża EugeniuszaIII, który z pewnością nakłonił ich do udziału w krucjacie przeciw poganom na Północy. Uczynili todla celów politycznych. Mieszko dołączył się do wyprawy krzyżowej na Szczecin, by odnowić...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata Jerozolimy

  Niepowodzenie drugiej krucjaty pogorszyło sytuację Królestwa Jerozolimskiego, coraz bardziej zagrożonegoprzez mahometan i wewnętrznie skłóconego. Nie mogło liczyć na pomoc Bizancjum, bo w nim toczyłysię od 1180 roku walki o tron cesarski, a panowanie Izaaka II Angelosa (1185-1195) zakończyło sięspiskiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzecia krucjata

  Wieść o utracie Jerozolimy wstrząsnęła Europą, która miała powody, by poczuwać się do winy. Wcześniejsze,od kilku lat, wołanie z Jerozolimy o pomoc pozostawało bez skutku, nawet na soborze laterańskimtrzecim (1179) zajmowano się sprawą marginesowo. Papież Aleksander III wydał wprawdzie wezwaniedo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ I WŁADCY

  Współdziałanie władców z papiestwem w wyprawach krzyżowych nie oznacza braku konfliktów kościelno-politycznych w niektórych krajach. Szczególnie silnie wystąpiły te konflikty w cesarstwie i Anglii.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry