Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Dyfuzja bezpośrednia (pogłoska, plotka)

  Rozpowszechnianie drogą ustną w kontaktach bezpośrednich różnego rodzaju niepotwierdzonych oficjalnie wiadomości - występuje przy braku zaufania do oficjalnych źródeł informacji. Rozchodzi się bardzo szybko. Przekazywana treść, w związku z jej ustnym przenoszeniem, może ulegać daleko idącym...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /4 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Niezwykłość przekazu

  Takie przygotowanie lub sposób podania komunikatu, aby wyróżniał się on z tła, często składającego się z innych komunikatów perswazyjnych. Stosowanie różnego rodzaju iluzji (wzrokowych i słuchowych), łamanie utartych konwencji (artystycznych, dziennikarskich, na przykład sposób łamania kolumny w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Stereotyp

  To zjawisko posiada już rozległą literaturę opisującą jego powstanie, istotne cechy, rozchodzenie się, znaczenie w życiu społecznym. Stereotyp można krótko określić jako uproszczone, najczęściej jednostronne, bardzo mocno emocjonalnie zabarwione widzenie jakiegoś zjawiska. Jednostronność widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Moda

  Szeroko pojęta skłonność do naśladowania, do przyjmowania tego co jest powszechne, co obowiązuje (w sensie zwyczajowym a nie prawnym). W perswazji można: a) dostosować się do mody, lub b) samemu ją tworzyć. Korzystanie z mody w sensie ubierania się, wysławiania się (modne powiedzonka i zwroty)...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE

  W każdej działalności perswazyjnej trzeba powtarzać komunikaty, aby były one zapamiętane. Niektórzy uważali (są tacy, którzy i dziś tak sądzą), że powtarzanie jest podstawowym warunkiem skuteczności (na przykład wypowiedzi J. Goebbelsa w Trzeciej Rzeszy). Jest to uznanie de facto oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reforma administracji w krajach postsocjalistycznych - przykład Polski

  Ogólne dostrzeżenie konieczności przeprowadzenia zasadniczej reformy administracji nie oznacza łatwości jej przeprowadzenia. Zaobserwować to można na przykładzie ponad dziesięciu latjlziałań na rzecz reformy, ale i zaniechań w tej dziedzinie, jakie wystąpiły w Polsce. Polska, trzeba zaznaczyć...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /55 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja a podstawowe problemy transformacji ustrojowej

  Upadek realnego socjalizmu w Europie w 1989 r. był efektem skumulowanego oddziaływania wielu procesów. Niektóre z nich występowały od dość dawna - i to w skali całego bloku. Dotyczy to zwłaszcza strukturalnego kryzysu gospodarki socjalistycznej, która inaczej niż gospodarka rozwiniętych pańslw...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /17 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia centralnego aparatu administracji i systemu zarządzania gospodarką narodową

  Centralny aparat administracji tzw. nowego typu wykazywał na ogół wiele formalnych podobieństw do administracji centralnej współczesnych państw kapitalistycznych. Na jego czele tak samo stała Rada Ministrów, określana jako rząd, w skład której wchodzili przede wszystkim ministrowie - jednoosobowe...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /24 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się administracji międzynarodowej

  Jedną z charakterystycznych cech współczesnego etapu rozwoju administra cji jest ukształtowanie się nowej jej postaci, mianowicie administracji międzynn rodowej, a ściślej administracji szeroko rozumianych organizacji międzynarodowych. Administracja międzynarodowa w istotny sposób odbiega od...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /12 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeobrażenia administracji terytorialnej

  Po pierwszym okresie nawiązywania do tradycyjnych rozwiązań administra cyjnych [61, 62], wszystkie państw^i demokracji ludowej przyjęły na wzór ZSRK zasadę centralizmu demokratycznego z formalnym skupieniem pełni władzy w rękach rad [61]. W latach 1948-1950 wszędzie doszło do likwidacji tradycyj...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /11 284

  praca w formacie txt

Do góry