Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Gnoza jako tajemna wiedza Wschodu

  Rozwijała się w postaci teozoficznej oraz zinstytucjonalizowanego nurtu wyznaniowego. W Cesarstwie Rzymskim rozpowszechnionymi religiami były:

  1) kult „Wielkiej Matki";

  2) kult Izydy i Ozyrysa;

  3) kult syryjskiego boga Baala;

  4) kult Mitry.     

  „Wielka Matka” (łac. Magna Mater) była boginią Greków...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzna gnoza judejska

  W Aleksandrii doszło do „wymieszania” się idei judejskich i greckich, w wyniku którego na wybrzeżach Morza  Śródziemnego rozszerzył się judaizm zhellenizowany. Gnoza ta wyróżniała się  łączeniem postawy racjonalnej z religijną. Jej podstawę stanowiła doktryna zawarta w księgach uznanych jako ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hellenistyczna gnoza teistyczna

   Była umiejętnością i teistyczną wiedzą o sprawach boskich oraz ludzkich, rozważanych w perspektywie pozakosmicznego bóstwa. W gnozie tej  ścierały się doktryny teistyczne z filozofią, irracjonalizm z racjonalizmem, wiara z obiektywnym poznaniem, dogmat z niezależnością intelektu. W neoplatonizmie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza

   Wspólną cechą wszystkich filozofii w państwie rzymskim było to,  że w miejsce dawnej helleńskiej „mądrości”, czyli filozofii poszukującej najbardziej ogólnych praw i zasad istnienia, wprowadzały „gnozę”.  Gnoza to rodzaj poznania, w którym rozumienie zaczynano  łączyć z wiarą lub też wątpiąc w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /1 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoże filozofii wczesnochrześcijańskiej

   Na  przełomie starej oraz nowej ery w Grecji i Rzymie dokonały się wielkie przemiany natury etnicznej, społecznej, politycznej i religijnej, które wywarły decydujący wpływ na pojawienie się nowych systemów filozoficznych. Cywilizacja europejska nadal rozwijała się wokół Morza Śródziemnego, to...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketing w jednostkach samorządu terytorialnego

  Charakterystyka

  Marketing w gminie lub powiecie jest to marketing terytorialny w którym dany region na podstawie swoich zasobów oferuje lub wymienia specyficzne "produkty terytorialne" dla bliższych i dalszych klientów. W aspekcie marketingowym powiat/gmina jest podmiotem gospodarczym, który działa w...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.07.2011 Znaków /2 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ELEMENTY LOGIKI FORMALNEJ

  Logika formalna stanowi dziedzinę logiki ogólnej, która jest zespołem dyscy-plin o formalnej stronie języka i poznania. L o g i k a f o r m a l n a zwana jest niekiedy symboliczną (posługuje się symbolami), algebraiczną (używa me-tod algebry), matematyczną (stworzona głównie dla ugruntowania podstaw...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /9 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - MATERIALIZM DIALEKTYCZNY

  Po II wojnie światowej nastąpił w Polsce rozwój filozofii marksistowskiej. Był to rozwój o zmiennym tempie, nie bez meandrów. Filozofia ta, zgodnie ze swoją tradycją i dominującym cha-rakterem   narzędzia   ideologicznego,   tworzyła   się   głównie   w   polemikach,w pierwszym okresie przede wszystkim z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /3 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - TOMIZM

  Przed II wojną  światową tomizm w Polsce - mimo kilku aktywnych przedstawicieli - miał na ogół charakter eklektyczny i wtórny w sto-sunku do zagranicznego. Zresztą był uprawiany prawie wyłącznie przez du-chownych i dla duchownych.

  Po autorach podręczników ks. F. Gabrylu († 1914) i ks. K. Waisie (†1934) -...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /8 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE - FENOMENOLOGIA

  W okresie międzywojennym głównym akademickim dyskutantem z orientacją minimalistyczną, analityczno-pozytywizującą był R. I n g a r d e n (1893-1970), poprzez fenomenologię nawiązujący do klasycznej koncepcji filozofii. Jeden z najwybitniejszych fenomenologów i jeden z najwybitniejszych filozofów polskich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Billy Dodano /08.07.2011 Znaków /5 155

  praca w formacie txt

Do góry