Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jan Szkot Eriugena (810 - 877)

  Urodził się w Brytanii. Ok. 850 roku został wezwany na dwór Karola Łysego i odtąd pełnił funkcję nadwornego „oficjalnego” uczonego. Nie był duchownym, a mimo to władze kościelne korzystały z jego rozstrzygnięć w sporach, zwłaszcza w sporze IX wieku o predestynację...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sholastyka

  Scholastyka  (łac. scholasticus - uczony, wykładający w szkole) była chrześcijańską filozofią  średniowiecza. Rozwijano ją była od IX do XIV wieku. Była to filozofia religijna, która głosiła,  że poza Bogiem nic nie ma znaczenia samoistnego. Ponieważ religia była podstawą organizacji państwowej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Herezja ariańska

  W Kościele egipskim występowała silniejsza tendencja usiłująca pogodzić dogmaty chrześcijańskie z zasadami filozofii greckiej  (Klemens z Aleksandrii, Orygenes z Aleksandrii). Orygenes tworzył system teologiczny na podstawie platońskiej teorii idei. Logos utożsamiał ze Słowem, Rozumem, Synem Bożym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Herezja donatyjska

  W 313 r. chrześcijanie afrykańscy zwrócili się do cesarza Konstantyna z prośbą o rozstrzygnięcie sporu, kogo należy uznać za prawowitego biskupa Kartaginy: Cecyliana czy Donata. Zwolennicy Donatusa oskarżali Cecyliana o to, że podczas prześladowania chrześcijan za Dioklecjana wydał prześladowcom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Dogmatycy

  Od czasów Dioklecjana (284-305) rozpoczyna się w historii rzymskiej nowa epoka - późnego cesarstwa. Cesarz ten zakończył proces przekształcania państwa rzymskiego w monarchię absolutną. Odtąd - podobnie jak monarchowie Wschodu - uważany był za wcielenie bóstwa. Poddani oddawali mu cześć przez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Katecheci

  Od  okresu  śmierci Marka Aureliusza zaczyna wygasać zainteresowanie filozofią, rozszerza się natomiast synkretyzm religijny. Chrześcijaństwo ulega dalszym przeobrażeniom. Ze wspólnoty gmin kościelnych ośrodków chrześcijańskich wyrastać zaczyna nowa koncepcja instytucjonalna: organizacja o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ku ortodoksji chrześcijańskiej - Apologeci

   Zajmowali  się głównie zwalczaniem gnostycyzmu funkcjonującego wśród chrześcijan. Nie stworzyli zwartego systemu filozoficznego, ale w zależności od sytuacji podejmowali określone problemy. Na przykład, Arystydes badał filozoficznie monoteizm, a Justyn tłumaczył,  że w umyśle każdego człowieka jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia wczesnochrześcijańska, patrystyka - Ku ortodoksji chrześcijańskiej

  Istniejący chaos myślowy nie odpowiadał bardziej oświeconym chrześcijanom, dlatego w II wieku przystąpiono do formułowania bardziej zwartych tez i założeń doktrynalnych chrześcijaństwa. Zadanie to realizowali tzw. Ojcowie Kościoła, tworząc system wyobrażeń i poglądów na wiarę, kulturę i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /2 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia wczesnochrześcijańska, patrystyka - Judaizm w interpretacji „chrzcicieli”

  U schyłku republiki rzymskiej pojawiały się nad Jordanem nie zawsze prawowierne odłamy mozaizmu (łac. Moses - Mojżesz, hebr. Mosze - religia Mojżeszowa). Był wśród nich ruch „chrzcicieli”, którego ideą przewodnią stało się wyzwolenie ludzi z nędzy i ucisku za pośrednictwem bożego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /3 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnoza wczesnochrześcijańska

   Nie była ani filozofią, ani teologią, lecz próbą przekształcenia mozaizmu w kierunku nowego pojmowania  świata i człowieka. Na gnostycznym etapie formowania się filozofii chrześcijańskiej działali: Cerynt (żył w końcu I w. n.e. w Azji Mniejszej): Marcjon z Synope, autor Antytez, w których ukazywał...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /12.07.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt

Do góry