Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Ontologia

  Bytem jest Bóg. Jest on nieskończony. Jest przede wszystkim wolą, bo wola jest z istoty swojej nieograniczona. Prawdą i dobrem jest to, co Bóg chce. Człowiek składa się z duszy i ciała. Dusza jest świadomością, jest myśleniem. Ciało jest rozciągłe, nieskończenie podzielne, jest w ruchu, ulega...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Nauka

   Kartezjusz żył w okresie, w którym scholastyka już nie dominowała, zaś Odrodzenie nie ujawniło się w całej pełni. Nauka nie była jeszcze zreformowana; nie mogła zadowolić człowieka, który zajmował się optyką, meteorologią, geometrią i fizyką. Przyczynę tego stanu rzeczy upatrywał Kartezjusz w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galileo Galilei (1564 - 1642)

  Urodził się w Pizie, studiował medycynę, a później matematykę, od 1589 r. był profesorem w Pizie oraz Padwie. Główne zdobycze naukowe, które uczyniły go ojcem nowożytnej mechaniki i astrofizyki polegały na odkryciu prawa spadania w 1602 r., skonstruowaniu teleskopu, sformułowaniu 1583 r. prawa ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Antropologia

  Michel de Montaigne uważał,  że dusza ludzka rodzi się drogą naturalną wraz z ludzkim ciałem, posiada zatem naturę cielesną. Odrzucał koncepcję nieśmiertelności duszy. Uznał,  że metempsychoza jest niedorzecznością, człowiek istnieje tylko w świecie ziemskim, a śmierć jest ostatecznym kresem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Gnoseologia

  Przedmiotem poznania są jedynie bezsporne fakty z  życia ludzkiego. Nie powinno się dążyć do opracowywania ogólnych teorii. Trzeba opisywać świat i ludzi. Chcieć w ogólny sposób ująć naturę wszystkich ludzi to, chcieć ścisnąć wodę w garści. Michel de Montaigne był sceptykiem. Wątpił w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Ontologia

  Bytem jest tylko rzeczywistość materialna, istniejąca w  świecie przyrody będącym wzorem dla wszystkich wytworów człowieka. Pierwiastek nadprzyrodzony to wymysłem człowieka. 

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michel de Montaigne (1533 - 1592)

  Powszechnie nazywano go „francuskim Talesem”. W 1580 roku wydał Próby, dzieło napisane w języku francuskim. Tworzył w formie eseju (swobodnej formy wyrażania myśli językiem zbliżonym do mowy potocznej). Pozwalało mu to na nawiązanie z czytelnikiem  żywego, bezpośredniego kontaktu. Esej można porównać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Gnoseologia

  Poznanie zaczyna się od postrzeżeń, następnie - dzięki abstrahowaniu - od obrazów zmysłowych dochodzi się do pojęć i dalej do najogólniejszych prawd. Umysł, aby mógł odróżnić prawdę od fałszu, musi posiadać „naturalną zdolność sądzenia”, która zakłada znajomość „niezmiennych i wiecznych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274) - Ontologia

  Bytem i najwyższym dobrem jest Bóg, który jest bytem pierwszym i niepochodnym. Świat widzialny został stworzony w czasie. Materia rozważana sama w sobie nie istnieje. Bonawentura wykorzystał matafizykę światła do wytłumaczenia natury materii. W jego przekonaniu światło jest siłą działającą w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Św. Jan Fidanza - Bonawentura (1221 - 1274)

  Przydomek „Bonawentura” został mu nadany przez Franciszka z Asyżu.  Św. Jan Fidanza  był zakonnikiem, franciszkaninem. Uważał,  że filozofia Arystotelesa jest niezgodna z nauką chrześcijańską. Rozwijał filozofię platońsko-augustyńską 

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry