Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Filozofia Oświecenia: kierunki i szkoły - Empiryzm angielski

  Był kontynuacją metodologicznego empiryzmu Fr. Bacona, który  żądał, aby teoria poddana została weryfikacji, kontroli zmysłowej i doświadczalnej. Genetyczną postać empiryzmu skonstruował John Locke. Uważał, że umysł ludzki jest jak „tabula rasa”, „tablica niezapisana”, którą „zapisuje” dopiero ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka filozofii oświeceniowej

   Pojęcie „oświecenie” zaczerpnięte zostało z biblijnej metafory przeciwstawiającej światłość ciemności (światłość oznaczała atrybuty boskie: dobro i mądrość przekazywane ludziom w drodze  łaski uświęcającej).  Świeckie rozumienie tego przeciwstawienia upowszechniło się już w Odrodzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /4 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Państwo i Prawo

  „Wzajemna obawa” wynika z przyrodzonej równości ludzi oraz z „woli szkodzenia sobie”. Ludzie z natury swej są sobie równi. „Nierówność zaś, która istnieje teraz, została wprowadzona przez prawo państwowe”.     

  „Wola szkodzenia - pisał Hobbes - właściwa jest wszystkim ludziom w stanie natury, ale nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /9 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Antropologia

  Człowiek jest elementem przyrody, rządzą nim prawa mechaniczne. Zajmuje się on tylko własnymi sprawami, kocha siebie, jest egoistą. Jedynym celem człowieka jest zachowanie własnego dobra.    

  W życiu społecznym urzeczywistniają się stosunki między ludźmi, które najpełniej wyraża - zdaniem Hobbes'a...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Gnoseologia

  Poznanie jest procesem mechanicznym. Przedmiot poznania - otaczający człowieka świat zjawiskowy - stykając się ze zmysłami, przenosi swój ruch na zmysły wprawiając je w ruch i przenosząc impuls poprzez nerwy do mózgu. Poznanie ma zatem charakter zmysłowy oraz racjonalny.   

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679) - Ontologia

  Nie istnieje nic poza ciałami materialnymi, bytem jest więc przyroda jako zbiór ciał przestrzennych, znajdujących się w ciągłym ruchu. Substancje niematerialne są fikcjami, tworami umysłu. Świadomość jest funkcją ciała organicznego wziętego jako całość. Ciała istnieją w sposób mechanistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Thomas Hobbes (1588 - 1679)

  Pochodził z angielskiej rodziny, jego ojciec był pastorem. Studiował w Oksfordzie. Brał czynny udział w polityce, opowiadając się po stronie rojalistów. Dwadzieścia lat życia spędził w Paryżu. Najsłynniejszym jego dziełem jest Leviathan, zawierający jego filozofię państwa i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikołaj Malebranche (1638 - 1715)

  Należał do paryskiego zgromadzenia oriatorianów poświęcającego się studiom teologicznym. (łac. oratorium, od orare - modlić się, dom modlitwy). Reprezentował stanowisko filozoficzne zwane  ontologizmem. Twierdził,  że między duszą a ciałem, między myślą a rozciągłością nie ma  żadnego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Antropologia

   Jeśli jest myśl, to musi być ktoś, kto myśli. W tym twierdzeniu Kartezjusza znajduje swe uzasadnienie koncepcja człowieka jako istoty myślącej: „myślę, więc jestem”. Człowiek to jaźń myśląca i rościągłe ciało. Jeżeli zatem ciało jest faktem (substancja rozciągła) oraz dusza jest faktem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rene Descartes - Kartezjusz (1596 - 1650) - Gnoseologia

  Kartezjusz na podstawie przedstawień, jakie powstają w umyśle, rozróżnił trzy rodzaje pojęć: idee wrodzone, idee nabyte, idee utworzone przez człowieka.    Idee wrodzone to te, z którymi człowiek przychodzi na świat, które są w umyśle a priori. Stanowisko takie określa się w filozofii natywizmem. U...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /2 636

  praca w formacie txt

Do góry