Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Krucjaty — cesarstwo łacińskie

  W Rzymie szukały pomocy dla Ziemi Świętej poselstwa od króla i patriarchy jerozolimskiego. Na Zachodziezabiegał o interwencję Aleksy IV, syn cesarza bizantyjskiego Izaaka II, strąconego z tronu i oślepionegoprzez swego brata Aleksego III.

  Innocenty III rozpoczął pontyfikat od wezwania do krucjaty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żydzi i trędowaci

  Inkwizycja biskupia i papieska nie zajmowała się bezpośrednio Żydami. Uważano ich za przydatnych,pożyczano od nich pieniądze, nawet na lichwę, często jednak nienawidzono jako lichwiarzy i raz po raztępiono pogromami. Wiadomości o pierwszych pogromach pochodzą z początków XI wieku. Częstszebyły w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III

  Papieżowi Innocentemu III (1198-1216) nie udała się krucjata przeciw albigensom, gani się jego zaliczenieherezji do przestępstw obrazy majestatu, niemniej uważa się go za najwybitniejszego papieża średniowiecza,który uczynił papiestwo największą potęgą polityczną ówczesnej Europy, sięgającą po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomoc świeckiego ramienia

  Kościół wzywał świeckich nie tylko do udziału w krucjacie przeciw heretykom, ale domagał się od monarchówwspółdziałania z inkwizycją i wykonywania jej wyroków. Określano to jako pomoc ramieniaświeckiego (po łac. brachium saeculare), którą już w minionych wiekach ustawy państwowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja papieska

  Stosowane środki prawne, a nawet urządzane za Innocentego III dyskusje z heretykami, tylko część pojednałyz Kościołem, nie zahamowały zaś rozwoju samych herezji w różnych krajach. Waldensi, podzielenina biednych z Lombardii i biednych z Lyonu dotarli do Niemiec, Czech, Węgier i Polski...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /8 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papieże i Fryderyk I

  Eugeniusz III, krótko przed swoją śmiercią, zawarł układ w Konstancji (23.03.1153) z nowym królemniemieckim Fryderykiem I (1152-1190). Obie strony zobowiązały się do współpracy i pomocy politycznej,szczególnie przeciw Normanom z Neapolu i Sycylii. Krótki pontyfikat Anastazego IV (1153-1154)nic nie zmienił...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katarzy (albigensi)

  Będąc w swoich początkach ruchem, nie mają założyciela, ani daty powstania. Znani są od 1140 roku,nazywani patareni, albo katarami od 1163 roku. Sami określali siebie jako dobrych chrześcijan, dobrych ludzi. Pewną strukturę organizacyjną otrzymali od bułgarskiego biskupa bogomilców, Niketasa, i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /4 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aleksander III

  Poseł cesarski Otto von Wittelsbach przebywał w Rzymie podczas wyboru papieża i pozyskał wieluzwolenników dla procesarskiego kandydata, kardynała Oktawiana. Kardynałowie wszakże w większościwybrali (7 IX) Rolanda Bandinelli, Aleksandra III (1159-1181). Oktawian, choć wybrany przez mniejszość,miał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Waldensi

  W południowej Francji, niezależnie od katarów, rozwinął się ruch ludzi świeckich jako wspólnoty biednychi potrzebujących. Zapoczątkował go w 1173 roku kupiec lyoński, Piotr Waldo oczytany w PiśmieŚwiętym, którego księgi Nowego Testamentu i kilka Starego Testamentu kazał sobie przetłumaczyć najęzyk...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /2 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryk II i Tomasz Becket

  Konflikt kościelny w Anglii rozwinął się w latach 1162-1170. Wcześniej, gdy trwały walki o tron angielskipo Henryku I, Stolica Apostolska zapewniła sobie wpływ na sprawy kościelne przez nadanie arcybiskupomz Canterbury uprawnień legackich i usunięcie zakazu apelacji do Rzymu. Nowy król, HenrykII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /5 334

  praca w formacie txt

Do góry