Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)] - Antropologia

   Człowiek jest tylko istotą przyrodniczą. Cała teoria duszy nie wytrzymuje krytyki. Gubi ona człowieka bo roztacza przed nim wizję szczęścia po  śmierci, zabraniając używania  życia doczesnego. Koncepcja duszy jest fikcją, która powoduje,  że ludzie zaprzątnięci problemami nadprzyrodzonymi nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)] - Gnoseologia

  Wolter  przyjmował,  że miarą prawdy jest rozum. Rozwija się on na podstawie nabytych doświadczeń. Filozof ten kontynuował więc pogląd empirystyczny dotyczący pochodzenia rozumu wraz z racjonalistycznym do niego zaufaniem. Jako prawdziwe przyjmował wszystko to, co jest zgodne z rozumem. Sądził, że...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)] - Ontologia

  Istnieje  tylko  świat materialny. Cudów, objawienia boskiego, zjawisk nadprzyrodzonych nie ma. Są wprawdzie myśl i materia, ale to własności jednej substancji;  świadomość i cielesność funkcjonują jako atrybuty rzeczy (hilozoizm).

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Voltaire [anagram, po polsku Wolter (1694 - 1778)]

  Nazywał się Francois-Marie Arouet  i był związany z liberalizmem, którym kierował za  życia, a po  śmierci stał się jego symbol. Był publicystą o filozoficznych zainteresowaniach; stąd jego teorie wydają się uproszczone, powierzchowne, ale za to przystępne. Uprawiał filozofię traktując ją jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Hume (1711 - 1776) - Antropologia

  Hume  uważał,  że natura ludzka jest ciągle taka sama, niezmienna. Ludzie według niego są tak dalece do siebie podobnymi, że historia nie może powiedzieć o człowieku nic innego, nowego, niezwykłego. Wszystkie nauki należy tworzyć na podstawie nauki o człowieku, a tę powinno się rozwijać poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /2 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Hume (1711 - 1776) - Gnoseologia

   Hume  twierdził,  że człowiek nie jest w stanie poznać obiektywnej rzeczywistości. Umysł ludzki zajmuje się tylko dwiema prawdami: ideami i faktami. Idee, których przykładem może być matematyka, charakteryzują się tym, że są oczywiste i pewne. Są niezależne od doświadczenia, bo nie mają jako...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Hume (1711 - 1776) - Ontologia

  Punktem  wyjścia jego rozważań filozoficznych było wyrzucenie z ontologii tego wszystkiego, co nie jest umysłowi bezpośrednio dostępne. Nie pytał, czy rzeczy istnieją, lecz czy mamy rację, gdy twierdzimy,  że istnieją. Rozwijając taką filozofię, mógł jedynie stwierdzić, że świat jest zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  David Hume (1711 - 1776)

  Był Szkotem. Urodził się w Edynburgu; przyjaźnił m.in. z d'Alembertem, Diderotem i Rousseau.  

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Berkeley (1685 - 1753) - Gnoseologia

    Przedmiotem naszego poznania są jedynie idee; nam się tylko wydaje,  że istnieją przedmioty zewnętrzne wskutek naszego o nich myślenia; pojęcie substancji powstaje dlatego,  że różne nasze idee zespalają się w jakiś zespół. My sami nie jesteśmy autorami tych idei, nie możemy z góry powiedzieć...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  George Berkeley (1685 - 1753) - Ontologia

  Bytem  są ogólne wyrazy, pojęcia, które istnieją w  świadomości człowieka. są nim również postrzeżenia. 

  „Istnieć - powiadał - znaczy być postrzeganym”. Pisał też: „mówicie jednak, że chociaż same idee nie istnieją poza umysłem, to przecież mogą być rzeczy do nich podobne, będące ich kopiami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt

Do góry