Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Ontologia

   Istnieją tylko fakty obiektywne, które dane są ludziom w doświadczeniu. Trzeba je uwzględniać i powstrzymywać się od wygłaszania hipotez, zwłaszcza w poszukiwaniu „istoty bytu”, „pierwszej przyczyny”. Z nauki należy wyłączyć wszelką metafizykę. Diderot ukazywał,  że także materializm jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783)

   Nieślubny syn arystokratycznych  rodziców, wychowywany w  środowisku ludzi ubogich, spędził  życie w Paryżu ,stając się – dzięki swym zdolnościom w dziedzinie nauk  ścisłych - w 24. roku swojego  życia członkiem Akademii Nauk.  Był, wraz z Diderotem, twórcą francuskiej Wielkiej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Antropologia

  Człowiek posiada zdolność odczuwania radości; potrafi cieszyć się, ale również cierpieć. Jeżeli odczuwa coś przyjemnego, to cieszy się; jeżeli zaś coś przykrego, to cierpi. Uczucia te są podstawą pojawiania się miłości i nienawiści. Przedmiotem miłości człowieka jest ona sama. Jej istotą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etienne Bonnot de Condillac (1715 - 1780) - Gnoseologia

   Wiedza pochodzi z doświadczenia, w którym podstawę stanowią zmysły wytwarzające wrażenia. Umysł ludzki jest całkowicie bierny, jest czymś w rodzaju zbiornika doznanych i zapamiętanych wrażeń. Nie posiada żadnych idei ani dyspozycji wrodzonych.  W  każdym wrażeniu zmysłowym występuje przedstawienie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Antropologia

  Człowiek jest maszyną, ale najlepiej skonstruowaną. Wyróżnia się przypadkową własnością: mową. Jak powiada Wł. Tatarkiewicz, La Mettrie  „spodziewał się, iż doczeka się chwili, w której małpy nauczą się mówić i będą wówczas wytwarzać kulturę nieustępującą ludzkiej”.    

  Ludzkość nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Gnoseologia

  Cała treść duszy wypełniona jest postrzeżeniami zmysłowymi, a zatem myślenie, poznawanie świata jest procesem materialnym; jest własnością materii. Ciała oddziałują na zmysły, przesyłając do duszy informacje. Nie cała materia posiada świadomość, ale tylko niektóre jej zespoły. Takim zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Julien Offray de La Mettrie (1709 - 1751) - Ontologia

  Istnieje  tylko  świat materialny. Funkcjonuje podobnie jak doskonała maszyna. Człowiek jest istotą przyrodniczą. Dusza jest materialna, a tym samym zależna od ciała. Własnością materii jest ruch i funkcjonowanie mechaniczne. Zmiany dokonują się na skutek jej atrybutu, którym jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denis Diderot (1713 - 1784) - Antropologia

  Człowiek jest  istotą biologiczną, tworzącą organizm najwyżej zorganizowany. Wyłonił się z przyrody i podlega prawom biologicznym. Tym, co go wyróżnia jest to, że myśli, gdy tymczasem inne istoty żywe posługują się tylko zmysłami. O osobowości człowieka decydują: mózg, przepona, narządy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /6 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denis Diderot (1713 - 1784) - Gnoseologia

   Diderot  tłumaczył,  że  „zdziwienie jest pierwszym skutkiem, jaki wywołuje każde zjawisko; zadaniem filozofa jest owo zdziwienie rozproszyć”. W poznaniu natury korzystamy z trzech głównych środków: „obserwacji natury, refleksji i doświadczenia. Obserwacja gromadzi fakty; refleksja je kojarzy;...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /4 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Denis Diderot (1713 - 1784) - Ontologia

  Bytem jest przyroda; poza nią wszystko inne jest wymysłem człowieka. To, co nas otacza i my sami stanowimy materię.  Świat jest wieczny, nieskończony, samowystarczalny i niezniszczalny. Diderot często przytaczał za Leibnizem aforyzm o piasku, który jest zawsze piaskiem, chociaż  żadne z jego ziarenek nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /2 395

  praca w formacie txt

Do góry