Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Immanuel Kant (1724 - 1804) - Pisma

  Liczne pisma Kanta pisane są niezmiernie chaotycznie i bardzo trudnym językiem - doszło do tego, że w XIX wieku Krytykę czystego rozumu przetłumaczono na „zwykły język niemiecki”. Jego największymi dziełami (poza już wspomianym) są: Krytyka praktycznego rozumu; Krytyka władzy sądzenia; Prologomena do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immanuel Kant (1724 - 1804)

  Kant urodził się w Królewcu. Jego rodzina pochodziła ze Szkocji. Ojciec był siodlarzem, matka, pobożna protestantka, przyznawała się do związków z kierunkiem pietystycznym, który kładł główny nacisk na religijność wewnętrzną i wznowił uznanie dla czynu. Na Uniwersytecie Królewieckim Kant studiował...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i uwarunkowania powstania filozofii współczesnej

  W  zakresie  pojęcia „filozofia współczesna” mieszczą się poglądy filozofów XIX i XX wieku. Terminem tym określa się dziewiętnastowieczne systemy filozoficzne między innymi dlatego,  że zaciążyły w sposób mniej lub więcej doniosły na filozofii XX wieku i są dla tego okresu charakterystyczne.    

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /7 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka filozofii współczesnej

  I. Kant  interpretując Kartezjusza, powiadał:

  1) poznanie ukazuje nam rzeczy jako rzeczy doświadczane, a nie istniejące same w sobie;

  2) idee są wytworem, są wynikiem współdziałania tego, co dane w doświadczeniu i tego, co można nazwać aktywnością świadomości;

  3) umysł nadaje doświadczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /11 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Antropologia

  Holbach  uważał,  że błędne jest przekonanie człowieka o sobie samym jako o dwoistej naturze. Człowiek sądzi o sobie,  że posiada coś, co go odróżnia od ciała, wyodrębnia substancję duchową i cielesną. W rzeczywistości zaś człowiek jest tylko mechanizmem, chociaż bardziej złożonym.   ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /13.07.2011 Znaków /4 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Gnoseologia

   Jedynym źródłem przeżyć psychicznych są wrażenia zmysłowe powstające wskutek działania bodźców materialnych na ludzkie narządy zmysłowe. Wiedzę tworzymy więc na podstawie doświadczenia. Prawdą jest to, co z niego wynika. „Ilekroć jakieś słowo - powiadał Holbach - lub jego idea nie odpowiada ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /13.07.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paul Thiry, D'Holbach (1723 - 1789) - Ontologia

  Jest tylko materia będąca w ciągłym ruchu. Istnieje ona wiecznie, a więc nikt i nic nie było przyczyną jej początku. Ruch jest atrybutem materii. Nie ma więc powodu, by poszukiwać „pierwszego motoru” - prawił Holbach. Ruch jest przyczyną przemian, zmiany form, wszystkich modyfikacji, którym ulega...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  T. Claude Helvetius - Helwecjusz (1715 - 1771) - Antropologia

  Helvetius  postawił sobie zadanie, aby stworzyć naukę, którą określał sztuką  życia. Miała być ona nauka stworzona przez rozum i oparta na doświadczeniu o poziomie naukowości równym naukom przyrodniczym. Przekonanie to opierał na twierdzeniu, że człowiek jest częścią przyrody,  że trzeba go...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Miecio Dodano /13.07.2011 Znaków /3 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Antropologia

   Człowiek jest istotą cielesną, uzależnioną od tysiąca potrzeb i wrażliwą na działanie ciał zewnętrznych. Uległby szybkiemu zniszczeniu, gdyby nie zabiegał o to, by się zabezpieczyć przed negatywnym oddziaływaniem z zewnątrz. Niektóre ciała oddziałują na człowieka pozytywnie, inne nie - w ten...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /4 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jean Lerond d'Alembert (1717 - 1783) - Gnoseologia

   Nauka powinna zawierać twierdzenia wyłącznie pewne, czyli twierdzenia o faktach obiektywnie istniejących. Faktami tymi bezpośrednio zajmują się nauki szczegółowe, filozofia zaś powinna dokonywać syntezy opracowanych faktów szczegółowych.    Nauka,  jaką tworzy człowiek, jest fragmentaryczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /James Dodano /13.07.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt

Do góry