Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Ontologia

    Materia jest bytem, jest odwieczną, niestworzoną przyrodą.  Życie jest formą istnienia materii; jest efektem jej ewolucji, która od postaci nieorganicznej przeszła w postać organiczną. Materia istnieje według określonych praw, które człowiek może poznać i wykorzystywać. Podstawowym prawem jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872)

  Ludwik Feuerbach w 1848 roku odmówił studentom, wzięcia czynnego udziału w rewolucji.  Powiedział, że z zasianych przez niego ziaren owoce dojrzeją dopiero za sto lat. Przyjął jedynie ich zaproszenie do wygłoszenia w Heidelbergu cyklu wykładów z filozofii religii. Wykładał od 1 grudnia 1848 roku do 2...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artur Schopenhauer (1788 - 1860) - Antropologia

   Jeżeli świat jest wolą i wyobrażeniem; jeśli świat fenomenów włącznie z moim ego jest subiektywną stroną relacji: „Ja – świat”, to wola i wyobrażenie muszą być częścią bytu noumenalnego. A zatem i samo postrzeganie, poznawanie  świata jest ucieleśnieniem siły: woli życia, która  łączy sobą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artur Schopenhauer (1788 - 1860) - Gnoseologia

   Człowiek poznaje tylko zjawiska. Umysł ludzki nie kopiuje rzeczy, ale nadaje im sens, posługując się takimi kategoriami, jak przyczynowość, przestrzeń i czas. Zjawiska są zewnętrzną stroną  świata, jego złudą, przez którą człowiek nie może się przebić. Ludziom nigdy nie uda się pokonać...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /2 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artur Schopenhauer (1788 - 1860) - Ontologia

  Schopenhauer w pracy pt. Świat jako wola i wyobrażenie ukazał, że rzeczywistość istnieje tylko jako wyobrażenie, czyli to, co świadomość przedstawiła przed sobą. Świat jest całością fenomenalną, tj. taką, która jawi się w  świadomości, jest wyobrażeniem. Ale  świat jest równie noumenem, jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Artur Schopenhauer (1788 - 1860)

   Urodził się w 1788 roku w Gdańsku, zmarł w roku 1860 we Frankfurcie nad Menem. Wychowywany był w bogatej mieszczańskiej rodzinie; wiele podróżował. W 1805 roku jego ojciec popełnił samobójstwo, co uwolniło go od konieczności obrania kariery handlowej. Zainteresował się filozofią. Słuchał wykładów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jeremy Bentham (1748 - 1832)

  Był praktykiem, politykiem i reformatorem. Interesował się prawem oraz etyką. Urzeczywistniał idee liberalne. Zaprojektował budynki więzienne, nazywając je Panopticon, w których jeden dozorca z jednego miejsca mógł obserwować wnętrza wszystkich cel.   

  Wspólnie z Jamesem Millem utworzył grupę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /3 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immanuel Kant (1724 - 1804) - Antropologia

  Kant uważał, że człowiek aktywnie zmierza do: 

  1) przetrwania (w sferze cielesnej), dążąc do zachowania siebie samego; 

  2) współdziałania z innymi ludźmi w  świadomym i samorefleksyjnym działaniu, rozwijając w sobie ideę człowieczeństwa; 

  3) kształtowania w sobie własnej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immanuel Kant (1724 - 1804) - Gnoseologia

  Kant sformułował pytanie: Co i jak wiele może poznać intelekt i rozum niezależnie od wszelkiego doświadczenia? Zauważył,  że istnieją dwa pnie ludzkiego poznania, które, być może, wyrastają ze wspólnego, lecz nam nieznanego, korzenia, a mianowicie zmysłowość i intelekt. Przez pierwszy z nich...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /10 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immanuel Kant (1724 - 1804) - Ontologia

   W  świecie  istnieją rzeczy same w sobie (Ding  an sich), tzw. noumeny oraz zjawiska (fenomeny). Człowiek doświadcza jedynie zjawiska; rzeczy same w sobie są niepoznawalne. Bóg jest bytem, który jest stwórcą wolnych jaźni ludzkich i całego świata przyrody, ale jest to byt będącyjest postulatem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /580

  praca w formacie txt

Do góry