Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Karl Pearson (1857 - 1936)

  Anglik, profesor  Uniwersytetu Londyńskiego i dyrektor Narodowej Pracowni Eugenicznej, wykładał przez pewien czas matematykę i mechanikę. Zajmował się teorią prawdopodobieństwa, statystyką, antropologią, socjologią, historią i eugeniką. Był kontynuatorem i systematyzatorem ruchu scjentystycznego. W...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Søren Kierkegaard (1813 - 1855) - Antropologia

  Przedmiotem zainteresowań Kierkegaarda był człowiek. Konstruowana przez niego filozofia zajmowała się głównie  życiem, które interpretował moralnie i religijnie. Uważał, że życie to ciągły stan niepokoju i lęku. W jego rozważaniach nie odnajdujemy prób rozwiązania problemów filozoficznych; ...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /6 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Søren Kierkegaard (1813 - 1855)

  Urodził się,  żył i umarł w Kopenhadze. Był dzieckiem kupca siódmym z kolei. Fizycznią ułomność (był garbaty, z jedną nogą krótszą) nadrabiał dowcipem, ponadto był człowiekiem o przebogatej osobowości. Od 1830 roku studiował teologię. Po roku 1835 - gdy seria śmierci dotknęła jego rodzinę...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Moralność

  W pracach Marksa i Engelsa występują sformułowania, które mogą być podstawą moralności.     

  Teza,  że człowiek jest wartością najwyższą, interpretowana była w ten sposób,  że inni ludzie nie mogą być  środkiem, narzędziem w realizacji celu konkretnego człowieka. Staje się to możliwe wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Antropologia

  Marks i Engels twierdzili,  że człowiek jest zarazem jednostką przyrodniczą i społeczno-historyczną. O człowieku jako jednostce przyrodniczej pisali, że: 

  - bez uwzględnienia określonej organizacji cielesnej staje się teoretycznym widmem;

  - jego  życie psychiczne jest nierozerwalnie związane z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Gnoseologia

   Rzeczywistość poznają konkretni ludzie. Rzeczy, ludzie, zjawiska, procesy stanowią przedmiot poznania. Człowiek poznający jest również przedmiotem poznania. Podmiot oddziałując na przedmiot (i odwrotnie) wytwarza bodziec zmysłowy. Posiada on charakter materialny. Dzięki swym właściwościom...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /6 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karol Marks (1818 - 1883) i Fryderyk Engels (1820 - 1895) - Ontologia

  Bytem jest to wszystko, co nas otacza i czym sami jesteśmy, a co określamy abstrakcyjnym pojęciem: „materia”. „Materia jako taka - pisał Engels - jest czystym tworem myśli i abstrakcją. Abtsrahujemy od jakościowych różnic rzeczy, ujmując je razem, jako istniejące fizycznie, pod pojęciem materii. Materia...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Filozofia religii

  Formułował ją na podstawie materialistycznego ujęcia  świata. Był przekonany,  że poza obiektywną rzeczywistością materialną nic nie istnieje. Wszystko natomiast to, co zwykło nazywać się myśleniem, duchem czy bóstwem jest tworem gatunku ludzkiego. Również religia jest tworem tak rozumianego...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /5 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Antropologia

   Feuerbach  pisał: „w  żadnym wypadku człowiek nie różni się od zwierzęcia tylko myśleniem. Różnicą tą jest raczej cała jego istota”, istotą zaś człowieka jest uniwersalność i wolność.   

  Feuerbachowska antropologia to nauka uniwersalna, bo rozpatrywana  łącznie z fizjologią, w sposób...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ludwik Feuerbach (1804 - 1872) - Gnoseologia

  Feuerbach wyróżniał poznanie zmysłowe i racjonalne jako dwa szczeble poznania. „Świat stoi otworem jedynie przez otwartą głowę, a otworami głowy są tylko zmysły. Natomiast myślenie izolowane, zamknięte w sobie, myślenie bez zmysłów, bez człowieka, poza człowiekiem, jest absolutnym podmiotem, który...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /2 653

  praca w formacie txt

Do góry