Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey (1833 - 1911) - Ontologia

  Bytem jest rzeczywistość materialna, przyrodnicza i rzeczywistość historyczno-społeczna, która ostatecznie jest sposobem przejawiania się „ducha obiektywnego”. Te dwie rzeczywistości nie są dwoma odrębnymi bytami, ale stanowią całość materialno- duchową, która nie jest wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wilhelm Dilthey (1833 - 1911)

  Urodził się w 1833 roku w Biebrich w pobliżu Moguncji, zmarł w 1911 roku w Seis w pobliżu Bolzano. Studiował teologię. Był historykiem idei.  Zajmował się hermeneutyką, czyli próbą interpretacji dzieł, poezji, muzyki, sztuk pięknych, a także wielkich zdarzeń historycznych w terminach tego, co...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892) - Antropologia

   Człowiek nie mogąc poznać prawdy, powinien unikać fałszu, wystrzegać się złudzeń. Szukając istoty bytu, może okazać się, że nic nie znajdzie. Nie powinien więc szukać; nie powinien poważnie podchodzić do zjawisk go otaczających. Jeżeli każde twierdzenie może być ryzykiem, to lepiej nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /8 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892) - Gnoseologia

  Ernest Renan był sceptykiem. Pisał:. „pierwszym obowiązkiem szarego człowieka jest nie wpływać na własne poglądy, pozwalać naturze, by odbijała się w nim jak w kamerze fotograficznej i w walkach wewnętrznych, jakie toczą się w głębi świadomości, brać udział tylko w charakterze widza” Twierdził...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892) - Ontologia

    Świat przyrodniczy, społeczny jest ciągłym stawaniem się, wieczną zmianą. Wszystkie zjawiska należą do jednego porządku  świata materialnego; nie istnieje nic nadprzyrodzonego i absolutnego. Wszystko jest i nie jest zarazem.   

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ernest Renan (1823 - 1892)

  Interesował się głównie historią, a szczególnie początkiem chrześcijaństwa. Stał się powszechnie znany po opublikowaniu pracy pt. Życie Jezusa (1863). W latach 1863-1883 wydał 8-tomową Historię początków chrześcijaństwa, zaś w latach 1888-1894 5-tomową Historię narodu...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Richard Avenarius (1843 - 1896). Ernst Mach (1838 - 1916)

  Od 1877 roku, tj. od czasu założenia przez R. Avenariusa pisma Vierteljahrsschnift für wissenschaftliche Philosophie, nurt pozytywistyczny w filozofii zaczął rozwijać się w Niemczech w formie  empiriokrytycyzmu. Jego hasłem był postulat rozwijania filozofii na podstawie „czystego doświadczenia”. Wszystko...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karl Pearson (1857 - 1936) - Antropologia

  Człowiek ciągle doskonali swoją wiedzę i umiejętność bycia w  świecie. Etyka nie jest więc wynikiem wiary, ale rozumowania. Rozum pozwala wybierać te sposoby postępowania, które są dla człowieka korzystniejsze. A zatem nauka dzięki ludzkiej wolnej myśli pozwala powiększać dobrobyt człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /1 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karl Pearson (1857 - 1936) - Gnoseologia

  Nauka przedstawia wiedzę o świecie. Nie stawia pytania: „dlaczego”, a tylko „co” i „jak”. Jest to wiedza pewna. Nauka  „klasyfikuje fakty, rozpoznaje ich następstwa i względną ważność”. Naukowiec powinien wydawać bezosobowe sądy o faktach. Sądy te nie powinny być skażone osobistymi uczuciami i...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /2 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karl Pearson (1857 - 1936) - Ontologia

  Świat jest zespołem faktów materialnych i niczym więcej. Wszystko w nim ma jedną, materialną naturę i podlega wspólnym prawom. Fakty dane są człowiekowi we wrażeniach i one tylko istnieją. Nic poza wrażeniami nie ma. To, co nazywamy rzeczami jest konstrukcją z doznanych wrażeń.  „Logika, którą...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /BenTen Dodano /14.07.2011 Znaków /691

  praca w formacie txt

Do góry