Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  J. Maritain - antropologia

    W neotomizmie odnaleźć można nowe elementy filozofii człowieka w stosunku do tomizmu.  

  1.  Szeroko rozbudowana została koncepcja osoby ludzkiej. Człowiek jest rozpatrywany jako  „jednostka” i „osoba”. „Jednostka” jest egzemplarzem gatunku ludzkiego, cząstką złożonej materii, będącej zespołem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /4 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Maritain - gnoseologia

  Rzeczy w otaczającym nas  świecie istnieją w dwóch wymiarach: jako obiekty materialne, poznawane zmysłami oraz jako inteligibilne (poznawalny myślowo, obiekt poznawany tylko myślą, niedostępny dla zmysłów, np.  świat idei w platonizmie), poznawane przez intelekt.     

  Na  inteligibilność rzeczy...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /2 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  J. Maritain - ontologia

   J. Maritain teorię  św. Tomasza traktował jako filozofię praktyczną, odniesioną do ludzkiego działania i poznania jako formy przekształcania świata. W dziele Humanizm integralny spostrzega, że jego interpretacja jest „wiedzą o wolności”. Wzorując się na Arystotelesie, który rozróżniał nauki...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /8 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scholastyka współczesna - Jacques Maritain (1882 - 1973)

  Pod koniec XIX wieku nastąpiło odnowienie scholastyki. „Świecka filozofia - pisał Wł. Tatarkiewicz - weszła po 1830 roku w nową erę - minimalistyczną, antymetafizyczną. W filozofii katolickiej przejście to na razie się nie odbiło; odbiło się dopiero w pół wieku później, gdy pozytywistyczna...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /7 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Antropologia

   Moore  pozostawił szereg prac, wypowiedzi mieszczących się w zakresie etyki. „Etyka - powiadał - jest przedmiotem, wobec którego nadal utrzymuje się ogromna rozbieżność opinii”. Ale większość zgadza się z tym,  że są czyny, których należy unikać, że w powtarzających się sytuacjach życiowych „z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /4 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Gnoseologia

  Istnieje wiedza o przedmiotach materialnych, wiedza otrzymywana za pośrednictwem zmysłów. Uzupełniamy ją dzięki bezpośredniemu zetknięciu się zmysłu z przedmiotem materialnym, dzięki pamięci, którą posiadamy i dzięki której „przypominamy sobie istnienie przedmiotów materialnych, których już nie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /24 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm - Ontologia

  G. E. Moore w pracy pt. Z głównych zagadnień filozofii wyjaśnia pojęcie „filozofii”. Jego zdaniem to  nauka, która zawiera opis całości Wszechświata, przedstawia - jak pisał – „ogólny opis całokształtu Wszechświata”. Ów ogólny opis jest ważny, bo szkic całego zakresu tematu pozwala ujawnić sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /6 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brytyjska Szkoła Analityczna i realizm

   Na  początku XX wieku w Cambridge i Oxford w Anglii pojawiła się filozofia, w której dominowało pytanie: co naprawdę wiemy? Nazwano ją z czasem „brytyjską szkołą analityczną” lub „brytyjską szkołą realistyczną”, bo jej filozofowie uznawali, że świat, w którym żyjemy, istnieje realnie, niezależnie...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Dewey (1859 - 1952) - Poglądy

  Uważał, że wyobrażenia ludzkie nie są poznaniem bytu, lecz narzędziem działania. Słuszne są te, które uformowały się na podłożu społecznym, bowiem to, co uchodzi za słuszne i dobre, jest wytworem myślenia zbiorowego. Wszystko rozwija się i podlega ciągłej reinterpretacji. Prawda i dobro są więc...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /9 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  John Dewey (1859 - 1952)

  Urodził się w Burlington (Vermont, USA), zmarł w Nowym Jorku. W Johns Hopkins University przygotowując pracę dyplomową z filozofii, słuchał wykładów Peirce'a i heglisty George'a S. Morrisa. Studia ukończył, pisząc rozprawę na temat psychologii Kanta.   W 1894 roku został dziekanem Wydziału Filozofii...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Stiv Dodano /15.07.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry