Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO INNOCENTEGO III

  Następni papieże po Innocentym III byli jak on świadomi znaczenia papiestwa, dostrzegali naczelne problemy Kościoła, zwłaszcza konieczność kontynuacji reformy, walki z herezjami i krucjat, ale stosowaliśrodki bardziej prawnicze i polityczne niż ich poprzednik. Znaleźli się też w nowej sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKONY ŻEBRACZE

  Ubóstwo inspirowało w znacznym zakresie cały ruch reformy w XI wieku, domagającej się powrotu Kościołado ducha i struktur czasów apostolskich. Ubóstwo w ujęciu waldensów, a częściowo katarów wXII wieku stało się jedną z istotnych przyczyn ich buntu przeciw Kościołowi. Ubóstwo w ujęciu Ewangeliistało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIEDZICTWO INNOCENTEGO III - Krucjata i Sycylia

  Cesarz Fryderyk II (1215-1250), wychowany w sycylijskim środowisku, w którym stykały się kulturalnewpływy normańskie, arabskie, bizantyjskie i włoskie, był władcą dotąd niespotykanym. Religijny, a wydawałosię, że indyferentny, nieustępliwy, a sądzono, że tolerancyjny, wszystko podporządkował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszek z Asyżu

  Syn włoskiego kupca Piotra Bernardone z Asyżu i Joanny Pica, Francuzki z pochodzenia, urodzony w1181 roku (lub 1182), otrzymał na chrzcie imię Jan, lecz rodzice nazywali go Franciszkiem (po włoskuFrancesco, dosłownie: Francuzik). Naukę pobierał w miejskiej szkole, podczas wojny Asyżu z Perugiąprzeżył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzegorz IX

  Nowy papież (1227-1241), silna osobowość, umysł prawniczy, był przeciwieństwem łagodnego poprzednika.Nie przyjął tłumaczenia się cesarza chorobą, lecz ogłosił ekskomunikę według układu z San Germano,gdy minął termin wyruszenia na krucjatę. Wyprawa doszła do skutku dopiero w 1228 roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Franciszkanie

  Franciszek i jego uczniowie, głoszący kazania o pokucie i propagujący swoim przykładem całkowiteubóstwo, wyzwolili silny ruch charyzmatyczny w Kościele, ale na początku budzili podejrzenia u kleru, zewzględu na rozpowszechniające się błędy waldensów i albigensów. Franciszek udał się więc do Rzymupo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Reformy w Polsce

  W soborze wziął udział arcybiskup gnieźnieński, Henryk Kietlicz, biskup krakowski Wincenty Kadłubek,wrocławski Wawrzyniec, włocławski Barta, lubuski Wawrzyniec. Według zalecenia bulli, zwołującejsobór, pozostali w kraju dwaj biskupi z metropolii, płocki Dedko i poznański Paweł. Nie znany jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Reformy — sobór

  Reforma Kościoła była najczęstszym tematem pism Innocentego III do biskupów i opatów, do monarchówi władz miejskich. Papież wiedział, że wyprawy krzyżowe na Wschód przyniosły Zachodowi zamiłowaniedo luksusu bizantyjsko-orientalnego, które objęło kler i świeckich, a nawet część klasztorów.

  Reformę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /5 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ ZA INNOCENTEGO III - Poprzednicy i Sycylia

  Polityka włoska cesarza Fryderyka I, która była jednym z głównych źródeł konfliktów z papieżem AleksandremIII, zmierzała nie tylko do umocnienia władzy cesarskiej w północnej Italii, ale także do podporządkowaniajej południowej Italii i Sycylii. Następny papież Lucjusz III (1181-1185, przedtem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /3 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty III (1198 - 1216)

  Nowy papież, 37-letni, budzący podziw ówczesnego świata (stupor mundi, lux mundi, jak go nazywano),posiadał głębokie wykształcenie teologiczne i prawnicze, zdobyte w Paryżu i Bolonii.

  Z perspektywy historycznej oceniany jako władca z urodzenia, o bogatych uzdolnieniach intelektualnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Sydonia Dodano /19.04.2013 Znaków /1 746

  praca w formacie txt

Do góry