Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rezydua i derywacje

  Wg V. Pareto to, co widzimy to derywacje a to, czego nie widzimy to rezydua. Rezydua mogą stać się derywacjami.

  REZYDUA – świadomościowe wyrazy popędów, decydują o motywach zachowań jednostkowych:

  Wynika z psychologicznej postawy, jest ukrytym, nie sformułowanym, najsilniejszym elementem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie elit politycznych przez V. Pareto

  Jako że ten temat jest dość już oklepany nie będę się specjalnie rozwodził.

  Społeczeństwo nie jest homogeniczne. Ludzie różnią się pod względem fizycznym, moralnym, intelektualnym. Klasy społeczne nie są całkowicie odseparowane od siebie, we współczesnych społeczeństwach cywilizacyjnych ma...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fabianie

  fabianizm doktryna polit. zwolenników stopniowych, pokojowych, nierewolucyjnych reform społ. prowadzących do socjalizmu. doktryna ta jest domena the fabian society, angielskiego stowarzyszenia zalozonego w 1884 r., ktore dziala nieprzerwanie i jest czescia brytyjskiej labour party.

  fabianie (ang. Fabian Society...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /3 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elityzm w doktrynie liberalnej i konserwatywnej

  Konserwatyzm:

  Konserwatyzm wierzy w to, że społeczeństwem rządzi wola Boga.  Między ludźmi istnieją naturalne różnice, które są podstawą naturalnego porządku władzy. Te naturalne różnice  wole opatrzności musza zaakceptować ludzie. Kierownictwo tej naznaczonej grupy jest uznawane za uświęcone...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Machiavelli jako prekursor współczesnego rozumienia elit politycznych

  Machiavelli. uważał za oczywisty porządek feudalny. Podkreślał jednak wyraźnie rolę władcy. Pisał, iż „państwo bez władcy jest ciałem bez głowy. Lud jest niczym innym jak tylko zgromadzeniem ludzi, w którym wszystko poszłoby w rozsypkę, gdyby wszechpotężna władza rządowa nie czuwała w celu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /2 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątki elity styczne w myśli średniowiecza

  Pojęcie elit jeszcze nie występuje. Wszędzie mówią o „władzy”

  Gelazy I: postulat dualizmu władzy duchowej i świeckiej

  Chrystus rozdzielił je dla dobra ludzi

  Cesarz chrześcijański potrzebuje opieki kapłana w dojściu do zbawienia, a papież potrzebuje ochrony

  Mimo tego nadrzędność...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wątki elitystyczne w starożytnej Grecji (Karosław Jowalczyk)

  Ateny

  - demokracja wykluczająca – tylko 10% mieszkańców decydowało o polityce

  - elity – Rada 500, Areopag

  Antyfon – wyjątek w greckiej filozofii – postuluje równość wszystkich ludzi

  Sokrates

  - postulat merytokracji

  - utożsamianie władzy z łaską dostępną tylko dla nielicznych

  - polityka – dbanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dysfunkcjonalność elit politycznych i jej przyczyny

  Z. Pietraś pisze iż dysfunkcjonalność elity politycznej powstaje gdy przestaje ona być funkcjonalna względem systemu politycznego. Stopień jej dysfunkcjonalności bywa różny i zależny od trzech podstawowych czynników: zakres alienacji społecznej, wewnętrznego uwarstwienia elity oraz dominującego typu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem alienacji elit politycznych

  Alienacje są głównym przykładem patologii elit politycznych. Zgodnie z tym, w definicjach konfliktowych interes elity zawsze jest realizowany kosztem rządzonych. Alienacja może być ujęta dwuwymiarowo. Obiektywny wymiar to stan braku zależności między interesami społeczeństwa a elit. W wymiarze...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymiana a reprodukcja elit politycznych

  Tutaj ciężko było mi cokolwiek znaleźć, jeżeli ktoś ma artykuł Pietrasia dotyczący patologii, to pewnie tam będzie więcej na ten temat. Z grubsza problem polega na rekrutacji elit – BYŁO NA WYKŁADZIE, gdyby ktoś nie pamiętał. Chodzi o to, że wymiana elity jest zjawiskiem bardziej naturalnym i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /712

  praca w formacie txt

Do góry