Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Marketing strategiczny

  Koncentracja na analizie elektoratu danego kandydata w różnych okręgach

  Organizatorzy kampanii najpierw określają wszystkie segmenty wyborców znajdujące się w danym okręgu, wyróżniając tych, którzy będą i tych, co nie będą brać udział w głosowaniu

  Następnie próbują podzielić...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Ocena wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji wyborczej

  Kandydat musi podjąć oceny własnych możliwości rywalizujących kandydatów – OCENA WEWNĘTRZNA, jak również możliwości rywalizujących kandydatów – OCENA ZEWNETRZNA

  Ocena wewnętrzna polega na oszacowaniu przez kandydata własnych silnych i słabych stron oraz silnych i słabych stron...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Badania środowiskowe (marketingowe)

  Dokładna analiza otoczenia społecznego, w którym kampania polityczna ma być prowadzona, pod kątem szans i zagrożeń dla jej przebiegu. Na to otoczenie składa się: aktualny stan ekonomiczny w danym okręgu wyborczym, z którego pochodzi kandydat oraz sytuacja gospodarcza w całym kraju, nastrój...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - PROMOCJA

  w głównej mierze składa się z działań reklamowych oraz kształtowania opinii publicznej poprzez bezpłatne relacje w mediach dotyczące kandydata, jego programu i kampanii

  NIFFENEGGER wyróżnia 4 podstawowe strategie promocyjne:

  KONCENTRACJI – polega na koncentracji większości wydatków...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - MIEJSCE (DYSTRYBUCJA)

  Jest tym bodźcem marketingowym, który odnosi się do bezpośrednich spotkań kandydata z wyborcami. Strategia marketingowa związana z dystrybucją przekazu kampanii łączy program pojawiania się kandydata wśród wyborców z programem pracy wolontariuszy. Opiera się on na pracy aktywistów, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - CENA

  oferowanego przez kandydata produktu odnosi się do spostrzeganych przez wyborców kosztów, jakie ponieśliby, gdyby został on wybrany.

  Składają się na nie koszty ekonomiczne, np. wzrost podatków, cięcia budżetowe.

  Do innych kosztów zalicza się ocenę kandydata na tle wizerunku kraju...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera - PRODUKT

  Oferowany przez kandydata jest „złożonym zbiorem” wielu korzyści, jakie mogą uzyskać wyborcy, jeśli kandydat zostanie wybrany. Obietnice wyborcze wyartykułowane na poziomie platformy wyborczej są rozpowszechniane w reklamach politycznych. Tworzenie produktu w marketingu politycznym jest w zasadzie zadaniem...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces marketingu politycznego wg Ph.B. Niffeneggera

  Stara się on ukazać zastosowanie narzędzi marketingu gospodarczego w kampaniach politycznych

  Podkreśla, że w marketingu politycznym można dostrzec wysiłki zmierzające do integracji działań w ramach marketingu mix (4P), aby skutecznie kontrolować zachowanie wyborcy

  Niffenegger...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /2 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model marketingu politycznego wg B. Newmana

  Wprowadza wyraźne rozróżnienie pomiędzy procesem kampanii marketingowej a procesem kampanii politycznej

  Kampania marketingowa pomaga kandydatowi przejść przez cztery etapy kampanii politycznej: od przedwstępnej fazy kształtowania własnego miejsca kandydata polityce do jego ukształtowanego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /4 652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJONALNE UJĘCIE ELIT PRZEZ LASSWELLA

  - jego koncepcje elit ulegały ewolucji, poprzednich teorii nie odrzucał, wszystko się ze sobą przeplatało

  - a więc początkowo; elita to osoby uprzywilejowane do dystrybucji dóbr – ludzie wpływowi otrzymują najwięcej tego, co jest do otrzymania, reszta stanowi masę. Dostepne wartości to prestiż...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ted Dodano /15.07.2011 Znaków /4 448

  praca w formacie txt

Do góry