Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Charakter systemu rządów a dynamika rywalizacji wyborczej

  Pod pojęciem systemu rządów należy rozumieć ogół relacji prawno-politycznych, jakie zachodzą między poszczególnymi organami państwa. (chodzi o reguły gry między rządem a parlamentem).

  Politolog McAllister stwierdza, że system rządów wpływa na strategie wyborcze. Według niego w przypadku systemów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /1 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycjonowanie jako wymiar segmentacji

  Pozycjonowanie na rynku wyborczym opiera się na psychologicznym procesie tworzenia poznawczej reprezentacji kandydata lub partii. Pozycja danego kandydata jest jego lokalizacją względem innych kandydatów biorących udział w wyborach. Określa ona sposób spostrzegania danego fragmentu rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marketingowe koncepcje działania podmiotów rywalizacji na rynku wyborczym

  W zależności od stopnia zmian w środowiskach społecznym, kulturowym, politycznym i gospodarczym reakcje podmiotów rywalizacji muszą być szybkie, a niekiedy odmienny od planowanych na początku kampanii wyborczej. Wyrażają się one w przyjęciu jednej z 3 marketingowych koncepcji działania:...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka rynku wyborczego

  W ostatnich latach zauważono, że polityczna arena wyborcza stała się bardzo zróżnicowana. Składają się na nią grupy o różnych interesach, preferencjach itp. Zatem aby kampania była jak najefektywniejsza należy uwzględniać te upodobania, tworząc odmienne strategie dostosowane do segmentów rynku...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja rynku politycznego

  Rynek polityczny - to ogół obywateli posiadających prawa wyborcze (konsumenci) i inne podmioty polityczne (konkurenci) ubiegające się w ramach porządku prawnego (ordynacje) o pozyskanie poparcia dla swych kandydatów (akt „konsumpcji”).

  Rynek polityczny wg Cichosz - rynek polityczny stanowi część...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza pojęcia marketingu politycznego. Geneza i ustalenia definicyjne

  Definicje pojęcia marketing polityczny:

  - dyscyplina wiedzy zajmująca się analizą procesów wymiany między podmiotami politycznymi i ich środowiskiem oraz wewnątrz nich, ze szczególnym odniesieniem do pozycjonowania tych podmiotów i ich wzajemnej komunikacji. Rząd i ustawodawca funkcjonują zarówno jako...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /3 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja wszechstronnego marketingu politycznego wg J. Lees-Marshment

  Założenia:

  CPM ujmuje marketing polityczny jako coś więcej niż tylko komunikację polityczną

  CPM bazuje na marketingu wszystkich zachowań organizacji politycznych, nie tylko kampanii wyborczych, lecz także tego, w jaki sposób projektowany jest „produkt”

  CPM posługuje się koncepcjami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /3 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Kluczowe rynki kampanii

  Opracowanie metod dotarcia do podstawowych segmentów rynku wyborczego oraz metod budowania wizerunku medialnego

  Znaczenie mediów w kampanii wyborczej określa się liczbą prezentacji kandydata w środkach przekazu, wielkością poparcia oraz nakładami na wyemitowaną reklamę

  Kandydaci...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Planowanie komunikacji, dystrybucji i organizacji kampanii

  Opracowuje się konkretne narzędzia marketingowe

  Działalność kandydata bardzo przypomina marketing gospodarczy. Określa on, bowiem najbardziej korzystny rozdział zasobów swojej organizacji, obejmujący precyzyjne rozłożenie zadań pomiędzy poszczególne „podsztaby”...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mapa marketingu kandydata wg P. Kotleta i N. Kotleta - Określanie celów i strategii kampanii

  Ten etap oparty jest na wcześniejszych badaniach, których wyniki określają sposób, w jaki należy tworzyć wizerunek kandydata i prezentować problematykę społeczno – gospodarczą.

  Opracowuje się takie sposoby przekazu informacji wyborczych, które będą skutecznie promować polityka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Stas Dodano /15.07.2011 Znaków /543

  praca w formacie txt

Do góry