Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Misje wschodnie i północne

  Sobór lyoński I postanowił wysłać misję-poselstwo do wielkiego chana Mongołów. Nie posiadano dobregorozeznania w sytuacji. Węgierscy dominikanie wyprawili się wprawdzie już za Grzegorza IX nadWołgę, ale powrócili bez rezultatu i z skąpymi wiadomościami o Mongołach. Wiedziano jedynie, żewśród nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /6 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W Inflantach

  Handlowe kontakty Bremy z Inflantami ułatwiły (od 1180 roku) misję, podjętą przez kanonika regularnegoMeinharda z Segebergu. Został on biskupem inflanckim z rezydencją w Uxkűll. Jego następcą (od1196 roku) był biskup Bertold z Lokkum. Opór pogan zahamował chwilowo dalszy rozwój misji, aż do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święci w Polsce

  Kościół polski w drugiej połowie XIII wieku rozwinął swoją strukturę, zwiększyła się liczba archidiakonatówokręgowych, szczególnie wzrosła ilość parafii do około 3000 przy końcu stulecia, wprowadzonopraktykę synodów diecezjalnych. Na jego żywotność wskazuje znaczna liczba świętych i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Innocenty IV

  Zwolnienie kardynałów z więzienia umożliwiło wybór genueńskiego kardynała Sinibalda Fiescho, InnocentegoIV (1243-1254). Znakomity jurysta, dyplomata, dalekowzroczny i nieustępliwy w działaniu, zawiódłcesarza, który uważał go za człowieka ugodowego. Na początku jednak doszło do porozumienia(1244):...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dominik i jego zakon

  Obdarzony szczególnym duchem apostolskim i teologicznie dobrze wykształcony, Dominik Guzman,Hiszpan, urodzony (około 1170) w Calernega, należał jako duchowny do kapituły kanoników regularnychprzy katedrze w Ósma. Z tamtejszym biskupem Diego udał się do Rzymu (1206), a papież skierował ichobu do nawracania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja pruska

  Chrystianizacja Prus, ożywiona na początku XIII wieku, była prowadzona systematycznie przez cystersówz wielkopolskiego klasztoru w Łeknie. Opat Gotfryd Boguchwał zyskał (1206) od Innocentego IIIuprawnienia do niej. Na czele misji po nim stanęli mnisi cysterscy, Filip z rodu Pałuków i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karmelici i inni

  Dwa pierwsze zakony żebracze służyły za wzór dla innych w ustosunkowaniu się do ubóstwa zakonnego.Niektóre znacznie później od swego powstania przyjęły charakter zakonu żebraczego, różniły się zaś celemswojej działalności.

  Karmelici, nawiązując do tradycji o życiu pustelniczym proroka Eliasza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Kościelne i lenna

  Innocenty III, obejmujący swoją działalnością wszystkie kraje katolickie, starał się o pokój i ład prawnyw Państwie Kościelnym, w którym widział fundament swej niezależności. Rzymowi zostawił dużą autonomię,odbierając przysięgę wierności od senatora, stojącego na czele władz miejskich. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zakonów żebraczych

  Franciszek i Dominik dali Kościołowi dwie wielkie rodziny zakonne i zapoczątkowali odrębne typy duchowościchrześcijańskiej. Franciszek, Biedaczyna z Asyżu, fascynował wszystkie pokolenia ludzi, jegożycie stało się tematem najznakomitszych dzieł literackich. Franciszkanie i dominikanie wywarli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królowie i cesarze

  Innocenty III nie jeden raz pośredniczył w politycznych i zbrojnych konfliktach Francji i Anglii. Z królemfrancuskim, inteligentnym, zręcznym, choć nie pozbawionym cynizmu Filipem II Augustem (1180-1223) starał się współpracować w zwalczaniu albigensów i waldensów, natomiast w długotrwały konfliktzostał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 732

  praca w formacie txt

Do góry