Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ CECHY PARTII WYBORCZYCH

  Tzw. catch-all parties. Powstały w wyniku transformacji modelu partii masowej w latach 60. XX wieku. Osłabły orientacje klasowe. Najważniejszym celem stało się pozyskanie głosu, nie absorbowanie wyborcy rzeczami skrajnymi, drażniącymi. Partie otworzyły swój elektorat. Centralną rolę odgrywają elity...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHARAKTERYZUJ CECHY PARTII MASOWYCH

  Lata świetności to okres od 1880 do 1960 roku. Partie te były zorientowane na absorbowanie elektoratu masowego, a ich szybki rozwój związany był z rozpowszechnieniem praw wyborczych, o które same zresztą walczyły. Partie masowe spełniały funkcję ekspresywną – integracyjną i masowej mobilizacji – ich...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIĘĆ WSKAŹNIKÓW ZAKRESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII

  Instytucjonalizacja może być interpretowana jako stan lub własność. Identyfikuje się wówczas istnienie stałych wzorów działania charakteryzujących tych uczestników życia politycznego, którzy się ze zinstytucjonalizowaną partią identyfikują. Instytucjonalizacja stanowi konglomerat elementów...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OMÓW DWA WYMIARY OCENY ROZMIARU PROCESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII

  Wg Panebianco partia osiąga dojrzałość w następujących wymiarach:

  autonomii organizacyjnej wobec środowiska

  poziomu systemowości.

  Ad a). Autonomia ma miejsce wówczas, gdy partia jest w stanie kontrolować proces wymiany dóbr i usług zachodzący pomiędzy nią a środowiskiem. Partia musi...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ETAPY PROCESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII POLITYCZNEJ

  - partie notabli;

  - powstanie partii chadeckich w drugiej połowie XIX wieku;

  - relacje pomiędzy instytucjami a organizacjami;

  - instytucje mają dużą inercję. Wg Huntingtona występują 4 etapy konsolidacji:

  - frakcjonalizacja – oznacza sytuację, w której w obrębie wspólnoty społecznej zaczynają...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNY MODEL POWSTAWANIA PARTII WG DUVERGERA

  Powstał w 1954 roku. Duvergere podjął się próby wyjaśnienia i zinterpretowania procesu kształtowania się pierwszych partii politycznych w Europie na przełomie XIX i XX wieku. W jego koncepcji pojawiło się rozróżnienie pomiędzy partiami wewnętrznie tworzonymi przez ustabilizowane elity polityczne, a...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /3 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO KLIENTELISTYCZNE

  Jt to dość specyficzny typ ogniwa łączącego partię z elektoratem. Jedynym celem partii jt zdobycie głosów wyborców w zamian za realizację postulatów przez nich zgłaszanych, lub spełnienie oczekiwań dotyczących awansu tych osób. Relacja pomiędzy patronem a klientem to tzw. diada. Role mogą się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO WYBORCZE

  W tym typie ogniwa podmiotem jt elita partyjna. To ona ma pod ścisłą kontrolą cały proces wyborczy, który w zasadzie nie kończy się wraz z rozdaniem mandatów, lecz trwa permanentnie. Partia jt swego rodzaju „wehikułem”, dzięki któremu porusza się elita partyjna. Chodzi o to, że liderzy partyjni biorą...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARTIA POLITYCZNA JAKO OGNIWO PARTYCYPACYJNE

  Podmiotem jt wyborca, który bierze udział w procesie rządzenia poprzez wywieranie wpływu zarówno na program wyborczy, jak i nominacje kandydatów przystępujących później do rywalizacji wyborczej. Jt to uczestnictwo bierne (gdy partia reprezentuje wyborcę na określonych forach) i czynne (wyborca angażuje...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJA ORGANIZACYJNA PARTII POLITYCZNYCH

  Partii politycznej nie można rozpatrywać tylko i wyłącznie jako politycznego wyrazu istniejących podziałów społecznych. Chcąc realizować określone funkcje społeczne czy państwowo – publiczne liderzy partyjni muszą dbać o zdolności organizacyjne partii. Chodzi przede wszystkim o zagwarantowanie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt

Do góry