Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PRAWO I DUSZPASTERSTWO

  Działalność Kościoła we wszystkich dziedzinach życia społeczeństw, dokonywana w nim samym reforma,zwalczanie herezji, rozwój duszpasterstwa i nauki kościelnej, wymagały nowych norm prawnych inowych form strukturalnych.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie krucjat

  Ruch krzyżowy w kierunku Ziemi Świętej trwał dwa stulecia (1095-1291) i objął setki tysięcy ludzi. Niemiał jednolitego charakteru poza hasłem oswobodzenia i zachowania Grobu Chrystusa. Zróżnicowanebyły motywy włączania się władców i rycerzy do niego, od religijnych do najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór lyoński II

  Spotęgowanego rozłamu z Kościołem prawosławnym nie mogła usunąć unia, zawarta (1274) z politycznychracji na soborze lyonskim drugim, zwołanym przez Grzegorza X.

  Trzy lata bez mała trwał wakans na Stolicy Apostolskiej, zanim wybrano papieżem archidiakona TebaldoViscontiego, Grzegorza X (1271-1276)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia lyońska

  Akt unii podpisano na soborze 6 lipca, po miesięcznych pertraktacjach. W imieniu cesarza bizantyjskiegozaprzysiągł ją wielki logoteta Georgios Akropolites, a podpisy złożyli, były patriarcha Germanos i metropolitaTeofanes z Nicei. Kościół Bizantyjski uznał ogólnie prymat papieski, godząc się na apelacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POD WPŁYWEM ANDEGAWENÓW

  Francja, rządzona przez dynastię Kapetyngów, była silnym oparciem dla papiestwa już w XI i XII wieku.Za panowania Ludwika IX (1226-1270), który w koncepcji władzy królewskiej wysuwał na czoło swoichobowiązków tępienie zła moralnego i prowadzenie poddanych do Królestwa Niebieskiego, posiadałaFrancja...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sobór lyoński I

  Zaproszenie na sobór wysłał papież w grudniu 1244 roku do biskupów, kapituł, opatów i generalnychprzełożonych zakonnych oraz do monarchów i miast, cesarza zaś wezwał do stawienia się jako oskarżonego.Wiadomość o klęsce wojsk chrześcijańskich pod Gazą i zdobycie Jerozolimy przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadanie Sycylii

  Innocenty IV, po śmierci Fryderyka II, ofiarował tron sycylijski bratu króla angielskiego, Ryszardowihrabiemu Kornwalii, potem synowi króla, Edmundowi, rokowania jednak były trudne. Po śmierci Fryderykowegosyna, Konrada IV (1254), papież zamierzał bezpośrednio złączyć Sycylię z Państwem Kościelnym,ale...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spotęgowana walka

  Sobór orzekł, że o Sycylii, lennie Stolicy Apostolskiej, zadecyduje papież po wysłuchaniu opinii kardynałów.Innocenty IV ogłosił w Królestwie Sycylijskim krucjatę przeciw panowaniu Fryderyka, lecz walkanie osiągnęła rozstrzygnięcia przed śmiercią cesarza (13.12.1250).

  Nie udało się papieżowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostatnia krucjata

  Karol pragnął zrealizować swój cel, pozyskanie dla siebie tronu jerozolimskiego. Oswobodzenie Jerozolimywydawało się łatwe, bo po . wymarciu dynastii Saladyna, nowy sułtan Aibek miał wroga w władcyTunisu, który obiecał Karolowi swoje poparcie.

  Pod wodzą Ludwika IX i Karola wyruszyła (1270) krucjata do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szósta krucjata

  Na wezwanie soboru lyońskiego do krucjaty odpowiedział jedynie król francuski, Ludwik IX (1226-1270, święty). Z swoim rycerstwem, tylko w niewielkiej liczbie z innych krajów, wyruszył (1248) doEgiptu, zdobył Twierdzę Damiettę, ale podczas marszu na Kair zdziesiątkowała wojsko epidemia, bitwazaś pod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt

Do góry