Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  INDEKS EFEKTYWNEJ LICZBY PARTII

  Indeks ten próbuje odpowiedzieć na pytanie, ile partii wchodzi w ramy konkretnego systemu partyjnego

  N – liczba partii

  P – odsetek miejsc parlamentarnych lub głosów wyborczych

  -          niesie ze sobą ten sam rodzaj informacji co indeks frakcjonalizacji

  -          w systemie dwupatyjnym – dwie względnie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena 4.0

  Rodziny partii politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

  Koncepcje rodzin partii Europy Środkowej i Wschodniej' są obciążone - z punktu widzenia badań komparatystycznych - trzema mankamentami; są zbyt rozbudo­wane, nie stosują do wszystkich przypadków jednakowych kryteriów (prócz typu ideologii uwzględnia się niekiedy - ale nie zawsze - miejsce zajmowane w...

  Ocena /4.0 Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje systemów partyjnych

  system jednopartyjny - istnieje tylko jedna legalna partia, zaś działanie ewentualnych organizacji opozycyjnych jest przez nią skutecznie hamowane - np. w ZSRR Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego;

  system partii hegemonicznej - wśród kilku istniejących partii jedna z nich pełni funkcję...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /2 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE SYSTEMÓW PARTYJNYCH

  System partyjny jedna z trzech kategorii systemów w politologii obok systemów politycznych i systemów wyborczych. Jest to układ wszystkich partii politycznych, a także organizacji quasi- partyjnych: stowarzyszeń (np. BBWR) czy związków zawodowych (np. NSZZ "Solidarność do 2001 r.). Do systemu partyjnego nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zapobiegające dekadencji Europy

  Europa znajdzie się w sytuacji bez wyjścia, jeśli jej los nie zostanie złożony w ręce ludzi prawdziwie „współczesnych”, którzy wyczuwają podskórny puls dziejów, rozumieją dzisiejszy poziom życia i żywią wstręt do postaw archaicznych i wszelkiego prymitywizmu. Jedynie dzieje ujęte całościowo...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /4 060

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce wg Gasseta Starego Kontynentu we współczesnym świecie

  „Jeśli ktoś starzejąc się napotyka coraz większe trudności, a na domiar złego stracił pamięć i nie jest w stanie korzystać z nagromadzonych doświadczeń, wówczas następuje klęska”. < - taka jest sytuacja współczesnej Europy.

  Europa będąca elitą narodów świata znalazła się na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /12 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władza jako zjawisko społeczne

  By zrozumieć daną epokę, należy zadać sobie pytanie dotyczące tego, kto rządzi światem.

  RZĄDZENIE:

  Nigdy nie bierze swoich początków z siły,

  Dana grupa społeczna dlatego ma do dyspozycji władzę, że sprawuj rządy.

  Rządzenie to normalne sprawowanie władzy, która opiera się...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie liberalizmu

  Demokracja liberalna:

  Forma, która w polityce reprezentuje najwyższy poziom woli współżycia,

  Doprowadza do krańcowości postulat liczenia się z bliźnim, stając się modelowym przykładem „akcji bezpośredniej” (odwoływanie się do gwałtu).

  Zniosła ograniczenia polityczne i społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy swoiste „człowieka szlachetnego / wybitnego”

  Człowiek wybitny tym się różni od człowieka pospolitego, że ten pierwszy ma duże wymagania wobec siebie samego, natomiast ten drugi, zachwycony własną osobą, niczego od siebie nie wymaga, będąc zupełnie zadowolony z tego, kim jest.

  Szlachetny to znaczy „znany”, w tym sensie, że znany wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /3 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega bunt mas?

  MASA:

  Masy możemy zdefiniować jako zjawisko psychologiczne, nie musi to być koniecznie tłum złożony z indywidualnych jednostek.

  Masy to 'ludzie przeciętni'. W ten sposób to, co było jedynie ilością, tłumem, nabiera znaczenia jakościowego; staje się wspólną społeczną nijakością...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Felek Dodano /18.07.2011 Znaków /6 053

  praca w formacie txt

Do góry