Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Awerroizm i Roger Bacon

  Na wydziale nauk wyzwolonych uniwersytetu paryskiego podjęto pierwszą próbę syntetycznego ujęciafilozofii okresu scholastycznego. W oparciu o arystotelizm, przedstawiony przez arabskiego filozofa Awerroesa (1126-1198), uznawano w niej rozum ludzki za ostateczne kryterium prawdy. Kierunek ten,nazwany przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój uniwersytetów

  Ze szkół głośnych w XII wieku: Chartres, Paryż, Reims, Laon, Bolonia, Salerno, Toledo, niektóre w XIIIwieku straciły na znaczeniu. Inne stały się uniwersytetami, na których wzór zakładano nowe studia generalne.Ich fundatorami byli papieże lub władcy. Fryderyk II założył (1224) uniwersytet w Neapolu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO I DUSZPASTERSTWO - Formy strukturalne

  Władza papieska poszerzając zakres swego działania kościelnego i politycznego, potrzebowała większejniż dotychczas pomocy kolegium kardynalskiego i rozbudowanej kurii rzymskiej.

  Ilościowo zmniejszyło się kolegium do 20, czasem nawet 10 kardynałów, wzrosło natomiast ich znaczenie.Papieże powierzali im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /5 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o sakramentach

  Wśród szczegółowych zagadnień teologicznych scholastyki, nauka o sakramentach wywarła największywpływ na późniejsze definicje dogmatyczne Kościoła, a także na praktyki życia chrześcijańskiego. PiotrLombard uszeregował sakramenty w kolejności: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, ostatnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doktryna Arystotelesa

  Uniwersytety utrzymywały łączność naukową z wszystkimi ośrodkami życia intelektualnego. W Toledo iNeapolu istniały ośrodki tłumaczeń dzieł uczonych arabskich i żydowskich, którym bliska była nauka Arystotelesa. Jej znajomość czerpał też Zachód z kontaktu z Grekami. Przed 1158 rokiem powstało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bractwa — cechy

  Bractwa (konfraternie), znane w Kościele od IV wieku, rozwinęły się w tym okresie wskutek dogodnychprocesów społecznych i gospodarczych, a także teologicznej tendencji do manifestowania prawd wiary.Skupiały ludzi, którzy chcieli się zbawić przez wspólne praktyki religijne, szczególną cześć Boskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /2 716

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoły teologiczne

  Na początku XIII wieku wyróżniał się w teologii kierunek tradycyjny, uprawiany przez uczniów Piotra Lombarda, oraz kierunek postępowy, zapoczątkowany przez biskupa z Poitiers, Gilberta de la Porrée. Obfita twórczość naukowa obu kierunków, do dziś w pełni niezbadana, została ujęta w systematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawodawstwo

  Dla całego Kościoła prawa ustalały sobory, jak dawniej, ale też papieże. Pierwsze nazywano konstytucjami,drugie - dekretami, których liczba wzrastała od Aleksandra III. Stosownie do wskazań soborowychi papieskich ożywiła się działalność synodów prowincjonalnych. Sobór laterański czwarty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uległość papieży

  Po Grzegorzu X, twórcy unii i ostatnim z wybitnych papieży tego okresu, nastąpiły trzy bardzo krótkiepontyfikaty, Innocentego V (1276), Hadriana V (1276) i Jana XXI (1276-1277). Mieli oni zasługi dlaKościoła jako kardynałowie, odznaczali się uczonością, ale nie zdołali jako papieże niczego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodowe problemy Kościoła polskiego

  Trwające rozbicie dzielnicowe było jedną z przyczyn, dla których biskupi polscy nie wzięli udziału wsoborze lyońskim pierwszym, a na sobór lyoński drugi wysłali tylko biskupa wrocławskiego, TomaszaZarembę. Małopolska i Śląsk doznały zniszczenia wskutek najazdu tatarskiego w 1241 roku, Małopolskanadto...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /3 863

  praca w formacie txt

Do góry