Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  USŁUGI PUBLICZNE - CECHY JEDNOSTKI WYTWÓRCZEJ

  - może to być organ adm państwowej, firma prywatna, przynosząca zysk instytucja, stowarzyszenie

  - wytwarza dobra stosowane do zamówienia jednostki konsumpcji zbiorowej

  -otrzymuje zapłatę za dostarczenie dóbr od jednostki konsumpcji zbiorowej

  -dostarcza info na temat kosztów możliwości...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PUBLICZNE - CECHY JEDNOSTKI ZBIOROWEJ

  - To zwykle organ adm. Państwowej, który sumuje i określa zapotrzebowanie swoich wyborców

  - może stosować przymus aby egzekwować środki finansowe na usługi publiczne

  - płaci jednostkom wytwórcy za dostarczenie dóbr publ.

  -kontroluje wyniki jednostki wytwórczej

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USŁUGI PUBLICZNE

  tak jak dobra charakteryzują się brakiem wyłączności , zbiorową konsumpcją, brakiem możliwości bezpośredniego pomiaru, mały zakres indywidualnego wyboru

  organy publiczne dostarczają społeczeństwu owych usług publicznych

  sektor publiczny składa się z poszczególnych działów usług...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra publiczne a dobra prywatne

  DOBRO PUBLICZNE:

  Usługa będąca przedmiotem zbiorowego użytkowania lub zbiorowej konsumpcji np. przyroda

  Raz jeszcze cechy…

  CECHY

  -Względnie trudny pomiar ilości i jakości

  -konsumowany jednocześnie przez wiele osób

  -trudno wyłączyć tego co nie płaci

  -ludzie nie mają wyboru co do tego czy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBRO WSPÓLNE

  Dobro tych wszystkich osób, których w istotny sposób dotyczą podejmowane decyzje. Wspólnym dobrem dla członków jakiejś grupy jest to, co wybraliby, gdyby znali konsekwencje swojego wyboru oraz wyborów alternatywnych.

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra publiczne

  DOBRO PUBLICZNE

  Dobrami publicznymi nazywamy:

  a) według kryterium odpłatności (ekonomicznego) są to te dobra, które są finansowane przez budżet państwa, budżety samorządowe i inne fundusze publiczne. W takim ujęciu dobra publiczne tworzą konsumpcję zbiorową społeczeństwa, która jest finansowana z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korporatyzm a administracja publiczna

  Typy realizacji łączących adm z grupami:

  legalny charakter wzajemnych powiązań, wyznaczony normami proceduralnymi:

  -KORPORATYZM- działalność ograniczonej liczby dobrze wyodrębnionych nie konkurujących ze sobą, funkcjonalnie wyspecjalizowanych grup, w których członkostwo jest obowiązkowe...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola polityczna i społeczna AP

  Instytucje kontroli zewnętrznej AP : ombudsman, urząd audytorski, NIK\

  Wewnętrzna kontrola administracji : inspekcje

  Instytucje kontrolujące AP to (na przykładzie Europy)

  W Szwecji instytucja ombudsmana, który jest rzecznikiem parlamentu mającym za zadanie kontrolować działalność AP zarówno na...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzór polityczny, prawny oraz finansowy nad administracja publiczną

  Nadzór w prawie administracyjnym oznacza „badanie działalności danego podmiotu administrującego (kontrola) połączone z możliwością pomocy, wpływu, a także modyfikacji tej działalności, dokonywane przez organ zwierzchni organizacyjnie bądź funkcjonalnie, w celu zapewnienia zgodności tej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie w AP i sposoby jej ograniczenia - NOMENKLATURA

  Polega na obsadzie stanowisk w niemal wszystkich sferach funkcjonowania państwa, a także społeczeństwa przez osoby wskazane i popierane przez organy rządzącej partii. Osoby te desygnowano na podstawie nigdy nie ujawnianych publicznie kryteriów ustalanych przez grupy partyjne. Brak jawności w obsadzie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011 Znaków /393

  praca w formacie txt

Do góry