Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU

  Scholastyka wypełniała życie intelektualne, ale w kulturze duchowej były inne jeszcze nurty, w którychświeccy mieli większy udział, niż duchowni, W literaturze pięknej rozwijają się, poza wątkami ascetycznymii hagiograficznymi, także rycerskie. W południowej Francji ustaje jednak poezja akwitańskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamach w Anagni

  Wydanie bulli nie przerwało starań o porozumienie papieża z królem francuskim. Filip IV obiecał rozważyćpapieskie propozycje, przedstawione mu przez kardynała legata, Jana Le Moine. Za ich odrzucenie inapad na papieża obwinia się nowego kanclerza królewskiego, Wilhelma Nogareta, który miał być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPIEŻE I FILIP IV

  Król francuski, Filip IV (1285-1314), niejednoznacznie oceniany jako władca, utrwalił autorytet królewskii podjął walkę o włączenie do Korony wielkich lenn, hrabstwa Flandrii i będącego we władaniu Anglików księstwa Gujenny. We Francji nie miał większych konfliktów z Kościołem, choć część...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpitale

  Szpital średniowieczny (hospitale) rozwinął się z potrzeb społecznych, pod wpływem nakazów Kościołaco do otaczania opieką potrzebujących. Był domem tej opieki dla biednych i chorych, pielgrzymów i podróżujących,z reguły mającym osobne izby dla mężczyzn i kobiet oraz dla chorych. Kościół...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła franciszkańska

  W rozwoju teologicznej szkoły franciszkańskiej dostrzega się trzy fazy, wyznaczone trzema nazwiskami:Aleksandra z Hales (ok. 1180-1245), współtwórcy metody scholastycznej, który dał jej początek, Bonawentury(Jana Fidanza, 1221-1274, świętego), który ją rozwinął, będąc w filozofii pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszpasterstwo miejskie

  Wskazania Kościoła dotyczyły całego duszpasterstwa, na wsi i w mieście. Problemów dostarczało więcejduszpasterstwo w miastach, które bogaciły się i wzrastały, ściągając na przedmieścia, poza obronnymimurami, ludność rzemieślniczą, biedniejszą niż kupcy. Kościół farny, w środku miasta, przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /4 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła dominikańska

  Wzięła ona swój początek od pierwszego dominikańskiego profesora teologii w Paryżu, Rolanda z Cremony(zm. 1276) i dominikanina kardynała Hugona z Saint-Cher (zm. 1264), głośnego jako twórcapierwszej biblijnej konkordancji. Arystotelesowską orientację nadał szkole Albert Wielki (zm. 1193-1280)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praktyki religijne

  Poza udziałem w liturgii i przyjmowaniem sakramentów rozkwitają w tym okresie cztery rodzaje praktyk religijnych:

  1. ustalone w statutach bractw różnorodne praktyki, związane z celem każdego z nich,

  2. nabożeństwado świętych, których liczba wzrosła, choć kanonizacje są zastrzeżone wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie Tomasza z Akwinu

  Scholastykę doprowadził on do szczytowego punktu rozwoju, tworząc harmonijny system wiedzy teologicznej,w którym doskonale rozwiązał problem związku między rozumem i Objawieniem. Nadzwyczajuzdolniony i pracowity, napisał wiele dzieł o rozległej tematyce.

  Obejmują one filozoficzne komentarze do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /1 944

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZKWIT SCHOLASTYKI

  Na znakomity rozkwit scholastyki, filozoficznej i teologicznej nauki Kościoła w XIII wieku, wpłynęłygłównie trzy czynniki: rozwój uniwersytetów, włączenie się do nauczania w szkołach, dominikanów ifranciszkanów, których najwybitniejsze jednostki całkowicie oddały się nauce, oraz znajomość całego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /22.04.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt

Do góry