Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Socjologiczne rozumienie kultury: cztery komponenty obszaru zjawisk społecznych

  1. wytwory ludzkiej pracy -kultura materialna (wszelkie wytwory ludzkiej działalności, które powstają w relacji między człowiekiem a środowiskiem przyrodniczym);

  2. instytucje społeczne -kultura społeczna (wyznacza środowisko społeczne człowieka, stosunki między ludźmi i akceptowane wzory...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie kultury w analizie politologicznej

  kultura- wielowymiarowość pojęcia

  klasyczna terminologia, która dała początek późniejszemu pojęciu kultury odnosiła się do kształcenia umysłu i charakteru jednostek;

  grecki termin paideia oznaczał rozwój intelektualny jednostki, podniesienie jej poziomu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria zmiany instytucjonalnej

  Jednym z dylematów historycznego instytucjonalizmu jest wyjaśnianie zmiany politycznej. Główny nurt instytucjonalizmu przyjmuje, że „instytucje polityczne wpływają na zachowania aktorów społecznych kształtując wartości, normy, interesy, tożsamości i przekonania”. (…) Instytucje ucieleśniają określone...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowy instytucjonalizm

  Badacze w nurcie nowego instytucjonalizmu łączą elementy tradycyjnej wiedzy opisowej, typowej dla narracji historycznej (tradycyjny instytucjonalizm) z elementami analizy historycznej, przyczynowej i behawioralnej. Nowy instytucjonalizm nie posiada koherentnej teorii. Liczne jego wersje oferują specyficzne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /3 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacja między instytucją i podmiotowością

  Hay uważa jednak, iż zdolność instytucji politycznych do regulowania zachowań jest ograniczona przez słabość sankcji jakie grożą za łamanie obowiązujących reguł. Jego zdaniem instytucjonalizm jest słabszą wersją strukturalizmu. Relacja między podmiotem a instytucją polityczną ma charakter...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strukturalne cechy instytucji

  Zdaniem Colina Hay’a podejście instytucjonalne w analizie politologicznej przyjmuje strukturalne założenie silnego wpływu instytucji na zachowania. Mechanizmy działania instytucji Hay przedstawia w następujących tezach.

  1. Gęstość zastanej materii instytucjonalnej w danym kontekście społecznym i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ważniejsze wnioski z interaktywnej analizy struktury i podmiotowości

  1. Wzajemne konstytuowanie struktury i podmiotowości

  Podmiotowość nabiera znaczenia w relacjach z zastanym strukturalnym kontekstem w którym zachodzi działanie. Struktura i podmiotowość wzajemnie się konstytuują, są analitycznie nierozdzielne. Nie można badać podmiotowości jednostki bez odniesienia do...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /2 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie morfogenetyczne Margaret Archer

  Dla Archer struktura i podmiotowość są dwoma odrębnymi, przeplatającymi się ze sobą wątkami. Kładzie nacisk na analizę wzajemnych powiązań w czasie między tymi pojęciami.

  Co najważniejsze, struktura i podmiotowość oddziaływają w czasie w różny sposób: można je oddzielić czasowo. Struktura...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /5 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście strategiczno – relacjonalne

  Przedstawiciele: Hay i Jessop

  Pojęcia struktury i podmiotowości są przez nich traktowane odrębnie (a nie, jak u Giddensa, jako dwie strony monety). Punktem wyjścia jest niewątpliwie struktura. Działania mają miejsce jedynie w obrębie istniejącego już wcześniej, ustrukturyzowanego kontekstu, który jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krytyczny realizm

  Krytyczny realizm stanowi rozwinięcie teorii strukturacji. Podejście to uwypukla znaczenie podmiotowości usytuowanej w „strategicznie selektywnym” kontekście działania. Jedna zmienna nie może istnieć w izolacji od drugiej, podmiotowość nie może działać w próżni a struktura traci sens bez podmiotu. Obie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011 Znaków /1 735

  praca w formacie txt

Do góry