Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Bonifacy VIII

  Wybrany (23.12.1294) po abdykacji Celestyna V, kardynał Benedykt Gaetani, Bonifacy VIII, nabył znajomościspraw kościelnych, gdy brał udział w kilku legacjach, najpierw jako sekretarz papieski, potemjako kardynał. Powołany do kolegium kardynalskiego przez francuskiego papieża Marcina IV, przebywałwe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Historie i legendy

  Tematyka historyczna nie przestaje w dobie scholastyki zajmować ówczesnych ludzi. Krucjaty poszerzajązainteresowania historyczne. Wilhelm z Tyru pisze (po 1170) o pierwszych wyprawach krzyżowych,Villehardouin utrwala (ok. 1219) historię zdobycia Konstantynopola przez krzyżowców, Wilhelm z Tudeleopiewa (1213)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spór o świadczenia dla króla

  Wojna między Francją i Anglią, powstrzymywana (1290) mediacją kardynała Gaetani (Bonifacego VIII),wybuchła cztery lata później i przyniosła sukcesy Filipowi IV. W 1296 roku obaj władcy zgodzili się powołać papieża na rozjemcę, ale nie na sędziego sporu.

  Chcąc prawdopodobnie utrącić obu królom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Kultura materialna

  Romańskie kościoły murowane i obronne zamki były wyjątkami wśród budownictwa drewnianego, podatnegona pożary, którym ulegały nie tylko wsie, ale i miasta, przeważnie jeszcze drewniane na początkuXIII wieku. Francuskie miasto Rouen spłonęło sześć razy w ciągu 25 lat (1200-1225). Budowle z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sprawa Colonnów

  Ród Colonnów, który za Bonifacego VIII miał dwóch kardynałów, Jakuba i Piotra, stał w opozycji odpoczątku jego pontyfikatu. W konkurencji z nimi papież kupował zamki dla swego rodu. Stefan Colonnazrabował pieniądze papieskie, wiezione z Anagni na zakup zamku Ninfa. Bonifacy, stosując surowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotyckie katedry

  W budownictwie pełnego średniowiecza nadal jeszcze powstawały kościoły romańskie, ale w połowieXII wieku wyłonił się z sztuki romańskiej nowy styl, nazywany (od XVI wieku) gotykiem. W konstrukcjibudowli., opartej na zwartym i konsekwentnym systemie szkieletowym, zastosowano sklepienie krzyżowo-żebrowe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki jubileusz

  W działalności kościelno-politycznej nie miał Bonifacy VIII większych sukcesów. Wbrew znacznemupoparciu materialnemu i moralnemu (przywileje) dla króla aragońskiego Jakuba w wyprawie przeciwFryderykowi, nie zdołał rozwiązać problemu Sycylii. Niedoprowadził mimo usilnych starań do pojednaniaWenecji z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KULTURA I SZTUKA GOTYKU - Rzeźby i witraże

  Sztuka poprzedniego okresu, romańska, lubowała się w tematyce, wziętej z świata zwierzęcego, widzianegoczęsto w monstrualnej formie (bestiaria). Gotyk zwraca się ku postaciom ludzi i ku kwiatom, a jegoikonografia spełnia rolę dzisiejszych przeźroczy lekcyjnych. Kaznodzieje do niej nawiązują, by dać...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bulla Unam sanctam

  Wzrost papieskiego prestiżu w Roku Jubileuszowym utrudnił Bonifacemu. VIII realną ocenę swojej politycznejmocy. Nie cofnął się przeto przed nową konfrontacją sił z królem francuskim Filipem IV. Szłozresztą nie tyle o konkretne przyczyny: świadczenie dla państwa w pierwszym sporze, sprawę biskupa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSŁABIONE PAPIESTWO (1294 – 1431)

  Papież Bonifacy VIII (1294-1303), wpatrzony w swoich wielkich poprzedników, stosował ich środki imetody w walce kościelno-politycznej z królem francuskim, Filipem IV Pięknym, ale jej nie wygrał. Siłapolityczna Francji, mimo wewnętrznych napięć między królem i jego wasalami, wzrosła już w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 296

  praca w formacie txt

Do góry