Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Traktat Lizboński zmiany w zakresie statutu prawnego

  Traktat z Lizbony (2007, wszedł w życie pod koniec 2009 roku)

  Wielostronna umowa międzynarodowa, dokończenie rewizji poprzednich traktatów -> traktat rewizyjny/reformujący

  Jego specyfika polega na tym, że żeby mógł wejść on w życie każde państwo musi go zaakceptować, dostosowane...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /3 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada niedyskryminacji i ochrony praw człowieka

  Podstawy prawne:

  Art. 12 TWE – zawiera zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową

  Art. 39, 43 oraz 49-50 – szczególny zakaz dyskryminacji w ramach swobodnego przepływu osób

  Art. 137 i 141 – jednakowe traktowanie kobiet i mężczyzn w zakresie możliwości na rynku pracy i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd gminy

  Charakterystyka

  Obiekt gmina, którego podstawowym celem jest zaspokajanie żywotnych potrzeb wspólnoty zamieszkujących na jej terenie mieszkańców, może być potraktowany jako szczególnego rodzaju system. Za ujęciem takim przemawia fakt, iż na terenie gminy funkcjonuje szereg jednostek organizacyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.07.2011 Znaków /4 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PROPORCJONALNOŚCI

  - relacja pomiędzy środkami a celami jakie mają być osiągnięte – środki mają być proporcjonalne do celów; zakaz wprowadzania nadmiernych obciążeń na państwo; przy polityce regionalnej – równe/ sprawiedliwe rozprowadzanie środków; wspólnoty powinny działać z jak najmniejszą interwencją – jak nie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA RÓWNOWAGI INSTYTUCJONALNEJ

  - instytucje unijne nie mogą się zastępować, nie mogą zabierać sobie kompetencji, nie mogą też upoważniać się wzajemnie do jakiś zadań; wspólnoty mogą działać wyłącznie w swoich kompetencjach; istnieje wyraźny podział kompetencji pomiędzy PE, KE a RE

  Zastępuje we WE zasadę...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA SOLIDARNOŚCI

  - zakaz powoływania się na interesy jednostkowe, partykularnymi kłopotami podczas usprawiedliwiania się z niewykonywania zobowiązań wspólnotowych; zobowiązania trzeba wykonywać (pacta sum servanta); różnie bywa z jej przestrzeganiem

  Inaczej: zasada lojalnej współpracy.

  Wyrażona w...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA JEDNOLITOŚCI

  - zasada realizowania postanowień w równym zakresie, od tego samego dnia, we wszystkich państwach

  Prawo wspólnotowe jest w całości i jednakowo stosowane w każdym z państw członkowskich.

  Jednolitość ma zapewnić taki sam sposób stosowania prawa wspólnotowego na terenie całej wspólnoty i jest...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja prawna UE jako konfederacji

  Rozpatrywanie UE w kategoriach konfederacji jest rzadkie, jednak nie oznacza to, że nie jest w ogóle brany pod uwagę podczas dyskusji o charakterze prawnym tej organizacji.

  Konfederacja jest definiowana jako związek powołany na podstawie umowy międzynarodowej co najmniej dwóch państw, utworzony w celu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncepcja prawna UE jako federacji

  Co rozumiemy pod podjęciem federacji? Jest to państwo związkowe, złożone z części składowych, które traktowane jest jak jeden podmiot prawa międzynarodowej i które jako całość dokonuje związanych z tym działań o charakterze prawno międzynarodowym.

  W kontekście Unii Europejskiej należy...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /4 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poglądy zwolenników uznania UE za organizację międzynarodową

  Jeśli uznając, że jedną z determinantów przypisanych podmiotowi charakteru organizacji międzynarodowej jest utworzenie go przez państwa, to w przypadku UE przesłanka ta została spełniona. Art. 1 TUE wyznaczając „nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku pomiędzy narodami...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Alek Dodano /21.07.2011 Znaków /3 993

  praca w formacie txt

Do góry