Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Komitet Regionów – informacje ogólne

  został ustanowiony na mocy Traktatu z Maastricht z 1992 r., jako komitet o charakterze doradczym, zgodnie z art. 7 ust. 2 TWE, pełniąc funkcje doradcze, wspomaga on Radę i Komisję

  działa na podstawie przepisów TWE i własnego regulamin wewnętrznego

  jego siedzibą jest Bruksela

  jego...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

  jest on organem pomocniczym o charakterze doradczym, konsultacja Komitetu może mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny

  Komitet jest obligatoryjnie konsultowany przez Radę lub Komisję w przypadkach przewidzianych w Traktacie ( mają więc one obowiązek zasięgnięcia wówczas opinii...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład Komitetu Ekonomiczno - Społecznego

  składa się z przedstawicieli różnych gospodarczych i społecznych grup zorganizowanego społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przedstawicieli producentów, rolników, przewoźników, pracowników, kupców, rzemieślników, wolnych zawodów, konsumentów i przedstawicieli interesu ogólnego

  liczba...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /3 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Ekonomiczno - Społeczny – ogólne informacje

  Istnieje od 1958 r., zgodnie z art. 7 ust. 2 TWE, wspomaga Radę i Komisję pełniąc funkcje doradcze

  Działa na podstawie przepisów TWE i Traktatu Euratom oraz własnego regulaminu wewnętrznego

  Ma siedzibę w Brukseli

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kontrolna Trybunału Obrachunkowego

  kontroluje rachunki wszystkich dochodów i wydatków Wspólnoty

  kontroluje także rachunki dochodów i wydatków wszystkich organów utworzonych przez Wspólnotę, w zakresie, w jakim akt założycielski nie wyklucza takiej kontroli

  pomaga PE i Radzie w wykonywaniu ich funkcji kontrolnych w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Trybunału Obrachunkowego

  wbrew nazwie Trybunał Obrachunkowy nie jest organem sądowym, ale pełni funkcje organu kontroli finansowej

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład Trybunału Obrachunkowego

  jeden obywatel z każdego państwa członkowskiego (a więc w skład wchodzi 27 członków), członkowie TO są mianowani na okres sześciu lat, a spośrób siebie wybierają prezesa ( obecnie jest nim de Silva Caldeira), na okres 3 lat, mandat członków Trybunału jest odnawialny

  kadencja członka...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trybunał Obrachunkowy – ogólne informacje

  otrzymał status instytucji w 1993 r., wraz z wejściem w życie Traktatu z Maastricht

  do tego czasu, pod tą samą nazwą, istniał jako organ wspólnotowy na podstawie Traktatu Finansowego z 1975 r., wcześniej zaś jako tzw. komisja obrachunkowa

  działa na podstawie TWE i regulaminu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposób powoływania członków Komisji Europejskiej

  -Rada Europejska, stanowiąc większością kwalifikowaną, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na funkcję przewodniczącego Komisji. Kandydat ten jest wybierany przez Parlament Europejski większością głosów członków wchodzących w jego skład.

  -Rada, za wspólnym porozumieniem z wybranym...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /1 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja Europejska - skład i kompetencje

  Skład i kompetencje KE opisuje Art. 17 Traktatu o Unii Europejskiej.

  Komisja Europejska jest głównym organem wykonawczym Unii Europejskiej, zajmuje się wszystkimi bieżącymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania Unii, a także prowadzi bieżące negocjacje z krajami kandydującymi do Unii.

  Do kompetencji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Kazik Dodano /21.07.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt

Do góry