Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Uczestnicy stosunków międzynarodowych – państwowi i niepaństwowi

  Uczestnicy stosunków międzynarodowych to wszyscy nosiciele jakiejś aktywności, która wpływa na stosunki międzynarodowe w sensie pozytywnym lub negatywnym. Działalność ta powinna być wolnym, ciągłym, świadomym i zamierzonym działaniem, wywierającym skutki wykraczające poza granice jednego kraju...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość prawno – międzynarodowa stosunków m.

  Oznacza iż każdy podmiot prawa md. jest uczestnikiem stosunków międzynarodowych i równocześnie, że niektórzy uczestnicy tych stosunków nie chcą i nie muszą być podmiotem tego prawa. Ta podmiotowość odnosi się zazwyczaj do państw i składa się ze zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowość polityczno – międzynarodowa stosunków m.

  Oznacza zdolność do świadomego działania miedzyn., którego celem jest zaspokojenie własnych potrzeb podmiotu, zdolność podmiotu do prowadzenia stałych działań kształtujących stosunki międzyn. Racjonalnie i niezaleznie. Uczestnikami s.m. dzięki stale prowadzonym działaniom transgranicznym, jest...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody badawcze internacjologii

  Metoda systemowa polega na konstruowaniu specyficznego modelu pojęciowego badanych zjawisk międzynarodowych, to znaczy modelu systemowego. System międzynarodowy jest zespołem zintegrowanych elementów. Między nimi oraz między systemem i środowiskiem występuje sprzężenie zwrotne. taki system składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje nauki o stosunkach

  Funkcje nauki o stos. międzynar.:- Funkcja deskryptywna jest wstępem i niezbędnym etapem działalności naukowej, nie ma jednak charakteru teoretycznego. opisowa –jak jest ? dokonuje opisu rzeczywistości międzynarodowej- Funkcja eksplanacyjna dlaczego tak jest ? ma wyjaśnić, dlaczego zaistniały opisane...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie, rozwój i przedmiot nauki o stosunkach

  Nauka o stosunkach międzynarodowych wyodrębniła się w 1919r. z nauk politycznych , ponieważ jej przedmiotem badawczym są zdecentralizowane stosunki polityczne, w przeciwieństwie do politologii zajmującej się funkcjonowaniem systemów scentralizowanych. Za podstawowy cel nauki o stosunkach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy stosunków m

  Dyplomatyczne misje specjalne – doraźne i krótkotrwałe. Ich funkcje to prowadzenie rokowań w sprawach najważniejszych dla państwa (misje prezydentów, premierów), -stałe przedstawicielstwa dyplomatyczne – poselstwa i ambasady. Ich celem jest ogólna i stała reprezentacja państwa wysyłającego w państwie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy szczególne środowiska Międzynarodowego

  Poliarchizm- czyli rządy wielu podmiotów. Nie jest to układ scentralizowany, wielość podmiotów równorzędnych (niezależnych względem siebie). Może występować otwarty układ sterowania (brak sprzężenia zwrotnego między władzą a społeczeństwem-państwo autorytarne), zamkniety (np.: demokratyczne)...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie stosunków międzynarodowych, ich geneza i typy

  I Pojęcie stosunków międzynarodowych jako dziedziny stosunków społecznych.

  Pojecie stosunków międzynarodowych. Stosunki międzynarodowe zajmują się wzajemnymi oddziaływaniami systemów społecznych, jak oddziaływają na nasz system. Tak więc są to; transgraniczne interakcje podmiotów polityki w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd marszałkowski

  Definicja urzędu

  Urząd stanowi część aparatu administracyjnego mającą wyodrębniony rzeczowy zakres działania, który wyraźnie odgranicza go od innych części tego aparatu.

  Urząd Marszałkowski stanowi aparat wykonawczy powołany do realizacji zadań Marszałka Województwa.

  Zadania Urzędu...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.07.2011 Znaków /1 950

  praca w formacie txt

Do góry