Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Czynnik Militarny w stosunkach

  Wojnę przedstawiano jako ostateczną instancję rozstrzygania sporów md. Zanim system zbiorowego bezpieczeństwa zacznie skutecznie funkcjonować - to dysponowanie potencjałem wojskowym stanowi nadal ważny element obronności i czynnik w znaczeniu politycznym, np. posiadanie broni nuklearnej stanowi oznakę...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik ekonomiczny w stosunkach

  Czynnik ekonomiczny, czyli potencjał gospodarczy państw zawsze warunkował ich pozycję międzyn. W starożytności i średniowieczu składały się na niego zasoby naturalne, żywności wyroby rzemiosła. W epoce wielkich odkryć geogr. Pojawiło się nowe zjawisko, którego znaczenie ostatnio wzrasta –...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik demograficzny w stosunkach międzynarodowych

  (zaludnienie, przyrost naturalny, przekrój wiekowy ludności, migracje). Współcześnie wyraźnie maleje wpływ uwarunkowań demograficznych na stosunki międzyn. W przeszłości liczba ludności pełniła rolę decydującą w określaniu potęgi państwa. Od XIX do początku XX w. widziano jedno ze źródeł...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI GEOGRAFICZNY W STOSUNKACH

  Najwcześniej zauważony, najbardziej doceniany, zaliczany do grupy czynników obiektywnych i warunkujących;

  - obszar terytorialny;

  - położenie geogr.;

  - ukształtowanie terenu;

  - dostęp do morza;

  - klimat;

  - zasoby surowców;

  - rodzaje gleby;

  - nasycenie wodą;

  - kształt linii brzegowej;

  W...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola uwarunkowań geograficznych w stosunkach

  państwa morskie – dysponowały ograniczonym przez opływające wody terytorium lądowym, chronionym przez naturalne przeszkody. Realizowały one ekspansję przez handel i kolonizację.

  Kontynentalne – dążyły do maksymalizacji rozległości swojego terytorium. Na obszarach słabo rozwiniętych decydujące...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wpływające na stosunki – systematyka i rozwój

  Systematyki czynników. Przebieg, zakres i intensywność stosunków międzyn. są uwarunkowane różnymi czynnikami.

   Podział wg: kryterium czasowego – czynniki stosunków międzyn. dzielimy na: historyczne, aktualne i potencjalne. Odzwierciedlają one reakcje między teraźniejszością a przeszłością i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczność międzynarodowa, faza kształtowania się i struktura

  Społeczność to zrzeszenie skupiające uczestników stosunków md. Długi proces rozwoju i złożony. Samo pojęcie stosowane przez filozofów starożytnych, zwłaszcza stoików a później teologów chrześcijańskich. Ale klasyczny typ stosunków md. powstał dopiero w XV/XVI w.

  Trzy fazy rozwojowe społeczności...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja uczestników stosunków międzynarodowych

  Państwa należą do najważniejszych uczestników stosunków międzynarodowych. Podstawa ich funkcjonowania sa systemy polityczne, w obrębie których funkcjonują oraz normy prawa międzynarodowego. Mają zasadniczy wpływ na dynamikę i rozwój stosunków międzynarodowych. Kreują, determinują i regulują...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka nad stosunkami w Polsce

  Polska – tradycja, potrzeby, racja stanu, specjaliści od kwestii powstańców w prawie międzynarodowym i od kwestii społeczeństw tworzących państwa;

  pod zaborami ośrodki we Lwowie i w Krakowie – politologia i w jej ramach badania nad stosunkami międzynarodowymi; od 1915 r. badania także w Warszawie;

  po...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka o stosunkach w krajach Zachodu

  Francja:

  historia, prawo (Sorbona – kształcenie wyższych urzędników adm. pod opieką rządu), politologia;

  od 1962 r. nauka o s.m. we Francji staje się dyscypliną bardziej niezależną, następuje instytucjonalizacja dyscypliny – powstają instytuty specjalizujące się w s.m.;

  Ośrodek Polityki Zagr. –...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 557

  praca w formacie txt

Do góry