Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Dyplomacja –geneza, cele, metody i formy

  Dyplomacja – geneza, cele, metody, formy i funkcje. Dyplomacja; oficjalna działalność organów państwa realizujących politykę zagraniczną państwa oraz zapewniających ochronę praw i interesów państwa i jego obywateli. W tym znaczeniu jest ona jednym z instrumentów polityki zagranicznej państwa. Jest to...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /11 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele, środki i metody polityki zagranicznej

  Cele środki i metody polityki zagranicznej. W międzynarodowym systemie suwerennych, często rywalizujących ze sobą państw, cele polityki zagranicznej są najczęściej zorientowane na osiąganie własnych, jako państwa korzyści. Kiedy kraje wybierają taki właśnie rodzaj polityki zagranicznej, określa...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /3 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW RZĄDU NA POLITYKĘ ZAGRANICZNĄ

  Nie są więc ratyfikowane przez głowę państwa, który musiałby uzyskać zgodę parlamentu, lecz w trybie znacznie prostszym, z pominięciem parlamentu, są akceptowane przez rząd. Pracami rządu kieruje szef rządu – premier, nazywany również prezesem czy przewodniczącym rady ministrów, w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interesy narodowe i międzynarodowe – racja stanu a egoizm w polityce zagr.

  Interesy narodowe i międzynarodowe Interes wspólnoty narodowej to stan rzeczy stanowiący konieczne ogniwo procesów zjawisk prowadzących do zaspokojenia jej potrzeb. Z punktu widzenia obiektywnego IN stanowi zawsze konieczny i logiczny element systemu wartości narodowej, trwały żywotny dla zaspokojenia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stolica Apostolska jako uczestnik stosunków międzynarodowych

  Jest specyficznym podmiotem prawa międzynarodowego. Stanowi głowę Kościoła katolickiego (papież) wraz z podległym mu zespołem urzędników kurialnych. Zdolność papieża do występowania w stosunkach międzynarodowych była już uznawana w średniowieczu. Istotnym faktem dla znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa niezaangażowane

  Czołowi przywódcy państw niezaangażowanych to: G.A. Naser, J. Nehru, J. Broz Tito, Sukarno, F. Castro, I. Gandhi. Szczyt wpływów ugrupowanie uzyskało u schyłku lat 70. (75 państw). W związku ze zmianą sytuacji międzynarodowej w ostatnich latach (po 1989), ugrupowanie skupia się na kwestiach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa trwale neutralne

  W zamian za uzyskane w umowie międzynarodowej gwarancje niepodległości i integralności terytorialnej zobowiązują się do nie używania siły zbrojnej przeciwko innemu państwu, ani nie przystępować do toczących się już działań wojennych z wyjątkiem samoobrony. Nie mogą przystępować do sojuszy i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział państw ze względu na pozycję

  Podział państw ze względu na pozycję w stosunkach międzynarodowych Państwa jednolite – występują na zewnątrz jako jeden podmiot, jednostki administracyjne nie mają żadnej zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnej.

  Federacje– posiadają organy centralne, występują w stosunkach m. jako...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo jako uczestnik stosunków

  Powstanie i upadek państwa w świetle prawa i stosunków międzynarodowych. Fakt powstania państwa kwalifikowany jest najczęściej jest jako historyczny, polityczny, socjologiczny czy pozaprawny. Państwo powstaje w wyniku ewolucji często w procesie walki o niepodległość. Prawo międzynarodowe ustala warunki...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /7 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik religijny w stosunkach

  W przeszłości więź religijna odgrywała znaczącą rolę w polityce i była przyczyną naturalnej solidarności, jak i konfliktów. Więź religijna jest istotnym czynnikiem w formułowaniu się narodów oraz utrzymywaniu świadomości narodowej przez mniejszości narodowe. Obecnie czynnik religijny silniej...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt

Do góry