Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Służba konsularna - Funkcje konsularne: Zadania służby konsularnej

  Różnią się od zadań służby dyplomatycznej. Stąd też różnica w ich sytuacji prawnej. W odróżnieniu od przedstawicieli dyplomatycznych, będących reprezentantami politycznymi swoich rządów, są konsulowie funkcjonariuszami swego państwa, stale przebywającymi w określonym miejscu na terytorium drugiego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /3 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna - Przedstawicielstwa konsularne

  Składają się z: urzędów konsularnych i szefów placówek konsularnych – konsulów. Ogół szefów placówek konsularnych w określonym mieście stanowi korpus konsularny. W szerszym znaczeniu korpus konsularny obejmuje wszystkie osoby zatrudnione w obcych konsulatach (sekretarze, attaché) i ich rodziny, którym...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna

  Służba konsularna. Charakter norm regulujących stosunki konsularne. Stosunki konsularne, podobnie jak dyplomatyczne, określane są przez zespół norm prawnych umownych i zwyczajowych składających się na międzynarodowe prawo konsularne oraz przez normy prawa wewnętrznego. W przeciwieństwie jednak do prawa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje misji wojskowych

  Obok misji wojskowych doraźnych, wysyłanych dla załatwiania określonej sprawy, złożenia wizyty czy rewizyty, po drugiej wojnie światowej upowszechniają się stałe misje wojskowe w wyniku umów między­narodowych i przebywające stale na terytorium innego państwa.

  Wśród nich da się wyróżnić dwa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota misji wojskowych

  >

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania urzędów konsularnych

  Do zadań urzędów konsularnych należy obecnie nie tylko ochrona interesów obywateli, lecz także ochrona interesów państwa oraz popieranie przyjaznych stosunków między państwem wysyłającym a przyjmującym. Widoczne jest to zwłaszcza w przypadku konsulatów hand­lowych, funkcjonujących w powiązaniu z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter przedstawicielski urzędów konsularnych

  Kwestia, czy konsul jest przedstawicielem państwa, jest przedmiotem długotrwałego sporu w nauce. Część doktryny zajmuje stanowisko, że konsul jest po prostu urzędnikiem państwa wysyłającego o ściśle określonych funkcjach, korzystającym tylko w ograniczo­nym stopniu z przywilejów i immunitetów, i w...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele stałych przedstawicielstw

  Ustanowienie przedstawicielstwa czy organi­zacji pozwala państwu na utrzymywanie stałego kontaktu z sekretarzem organiza­cji, zapewnia szybkie otrzymywanie dokumentacji i informacji, pozwala utrzymy­wać stosunki i uzgadniać stanowisko z innymi państwami członkowskimi także w okresach między posiedzeniami i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania przedstawicielstw handlowych

  Obok reprezentacji interesów pań­stwa w dziedzinie handlu zagranicznego i działania na rzecz rozwijania stosunków gospodarczych zajmują się one m.in. badaniem sytuacji ekonomicznej kraju pobytu, odnotowują ruch cen i zmiany kursów, uczestniczą w przygotowaniu umów z zakresu międzynarodowych stosunków...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje misji specjalnych

  Państwa celem załatwienia określonych spraw wysyłają rożnego rodzaju doraźne delegacje i przedstawicieli. Tego rodzaju misje czy wizyty określane są jako misje specjalne lub misje ad hoc. Jest to najstarsza znana forma dyplomacji, znacznie wyprzedzająca ustanowienie stałych misji.  

  Cele misji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 509

  praca w formacie txt

Do góry