Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Projekty rozwiązywania problemów globalnych

  Trzy nurty myślowe w rozwiązywaniu problemów globalnych:

  1. podejście liberalne – nie należy w nie ingerować. Powstaną naturalne mechanizmy rozwojowe- najlepsze są powstające w naturalny sposób;

  2. powołać rząd światowy- powołanie instytucji posiadające władcze działania do likwidacji problemów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katalog problemów globalnych

  1.groźba zniszczenia ludzkości w wypadku wojny jądrowej – problem wojny i pokoju,

  2 ochrona środowiska naturalnego człowieka – problem ekologiczny,

  3 szybki przyrost ludności w skali globu ziemskiego – problem demograficzny,

  4 problem wyżywienia – zwalczania głodu,

  5 zagrożenia narkomanią, AIDS i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie problemów globalnych i ich geneza

  POJĘCIE problemów globalnych - Pełne ujawnienie się problemów globalnych oraz dorobek nauki w dziedzinie badań nad nimi na trwałe wprowadziły powyższe pojęcie do nauk społecznych, a zwłaszcza do ekonomii, politologii i internacjologii. Niełatwo jednak było je zdefiniować, o czym świadczą stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /2 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe i ich rola

  Przedsiębiorstwa międzynarodowe – korporacje transnarodowe są to przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą mającą zasięg międzynarodowy (działają, co najmniej w dwóch krajach) i posiadające w związku z tym swoje filie zagraniczne. Wyróżnić można korporacje transnarodowe (aktywa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje integracji gospodarczej

  Organizacje gospodarcze krajów rozwijających się Ok. 150 państw należy do Trzeciego Świata. Jako odrębny subsystem polityczny i gosp. Ukształtował się dopiero ok. 20 lat temu. Państwa tworzyły org. Międzynarodowe. Celem głównie było sprzyjanie rozwojowi poszczególnych krajów i regionów trzeciego...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje regionalne na arenie międzynarodowej

  Organizacje regionalne o charakterze ogólnym: Organizacja Państw Amerykańskich – geneza związana z dążeniem państw płd. I śr. Am. Do niezależności. 1889 – Waszyngton – konferencja amerykańska (inicjator – USA). Od tej pory co 5 lat odbywały się podobne konferencje. 1947 – Bogota – podpisano Kartę...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /6 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narody jako uczestnicy stosunków

  Narody jako uczestnicy stosunków międzynarodowych - kwestia samostanowienia narodów. Prawo narodów do samostanowienia. Konsekwencją zaakceptowania w sto­sunkach międzynarodowych prawa do samostanowienia jest problem podmiotowo­ści narodu. Prawo do samostanowienia, proklamowane w XIX w. jako „zasada...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj międzynarodowy

  Zwyczaj międzynarodowy. Przez długi okres swego historycznego rozwoju prawo międzynarodowe było głównie prawem zwyczajowym. Obecnie rola zwyczaju uległa znacznemu zmniejszeniu. Dla wykształcenia się przepisu prawa zwyczajowego konieczne są: praktyka – istotne znaczenie ma tu działalność państwa, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna - Różnice między konsulem zawodowym i honorowym

  Obok konsulów zawodowych, będących urzędnikami państwa wysyłającego, mianowanymi spośród jego obywateli, w praktyce międzynarodowej występuje także instytucja konsula honorowego, powoływanego na podstawie umowy przez państwo wysyłające spośród mieszkańców – najczęściej obywateli – państwa...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Służba konsularna - Cztery klasy przedstawicieli służb konsularnych

  a) konsulów generalnych

  b) konsulów mianowanych przez organy centralne

  c) wicekonsulów

  d) agentów konsularnych (może być powołany przez konsula).

  W praktyce służby konsularnej państw rozróżniać należy: konsulów zawodowych - obywatel państwa wysyłającego, funkcjonariusz resortu służby...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Wacek Dodano /24.07.2011 Znaków /602

  praca w formacie txt

Do góry