Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Podawanie nieprawdziwych informacji

  Było i jest nadal stosowane w oddziaływaniu perswazyjnym, zwłaszcza w propagandzie, stąd w świadomości wielu ludzi kojarzy się przede wszystkim z propagandą. Popularne powiedzenie głosi, że kłamstwo ma krótkie nogi. Sprawa nie wygląda tak prosto, ponieważ wiele zależy od sytuacji: może być skuteczne...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Nierówne sąsiedztwo

  Nierówne sąsiedztwo jest techniką z dziedziny polityki programowej. Chodzi o świadome takie umieszczanie własnego materiału (komunikatu, na którym nadawcy zależy), aby był on atrakcyjniejszy od materiałów sąsiednich. W słowie drukowanym jest to sąsiedztwo przestrzenne (miejsce), w radio zaś i telewizji...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Autorytet

  Odwoływanie się do autorytetu w celu podniesienia prestiżu głoszonej idei. Autorytetem może być: osoba (przywódca, aktor, uczony, gwiazda estrady itd.), ideologia lub religia (powoływanie się na cytaty) albo (ostatnio często występuje w tej roli) nauka w ogóle jako taka, lub określony jej kierunek albo...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Blokada (zablokowanie)

  Są to różnego rodzaju usiłowania o charakterze programowym i pozaprogramowym zmierzające do jednego z dwóch celów:

  1. aby odebrano tylko oferowane przez nadawcę treści (wypełnianie kanałów),

  2. aby nie odebrano czegoś innego, konkurencyjnego (eliminowanie kanałów).

  Tę technikę można stosować we...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Antyautorytet (Autorytet na odwrót)

  Jest to odwrotność autorytetu. Polega na obniżaniu prestiżu jakiejś idei, sprawy lub osoby przez powoływanie się lub cytowanie osoby albo idei, która nie cieszy się sympatią odbiorcy. Istotą tej techniki jest to, że nielubiana osoba chwali (akceptuje, preferuje itp.), tę sprawę, której prestiż chcemy...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Zamiana tematu lub aspektu

  Jest to wybieg polemiczny stosowany zarówno w szerszej działalności perswazyjnej jak i przy przekonywaniu w stosunkach międzyludzkich na małą skalę. Najczęściej odwołuje się do niego ta strona, która wyczuwa swoją słabość w obrębie określonego tematu lub aspektu sprawy. Chwyt ten można inaczej...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Publiczność odziedziczona

  Dołączenie komunikatu perswazyjnego do czegoś, co jest dla odbiorcy bardziej atrakcyjne, co bardziej przyciąga jego uwagę. Jest to wykorzystanie ludzi, którzy zebrali się w innym celu. Dołączenie komunikatu do czegoś atrakcyjniejszego. Konkretnych zastosowań tego chwytu może być dużo: reklamy i...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Grupa technik językowych

  Jest to bardzo szerokie zagadnienie. Przez grupę technik językowych należy rozumieć korzystanie ze wszelkiego rodzaju środków językowych w celu podwyższenia prestiżu głoszonej idei lub obniżenia zwalczanej.

  Istnieje rozległa literatura poświęcona językowi środków przekazu (tak polska jak i obca), w...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Selekcja

  W procesie masowego komunikowania wyboru, selekcji dokonują nie tylko nadawcy, ale i odbiorcy. Jako technika jest traktowana selekcja materiału perswazyjnego dokonywana przez nadawcę. Następujące czynniki mogą spowodować selekcję oferowanych przez nadawcę treści:

  A. Niemożność przedstawienia...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECHNIKI PERSWAZYJNE - Symbol

  Skrótowy nośnik i wyróżnik propagowanej idei. Jest to nieodłączny rekwizyt działalności perswazyjnej od początków jej stosowania. Dzięki prostocie symbol łatwo się zapamiętuje. Symbolami mogą być: herby, kolory, flagi, wizerunki postaci reprezentujących idee, gesty, elementy stroju a nawet styl...

  Ocena / Przedmiot / Dziennikarstwo

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /3 218

  praca w formacie txt

Do góry