Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki rozpadu systemu i wspólnoty państw socjalistycznych

  Współpraca tych państw, m.in. w ramach RWPG, okazała się bezowocna i nie była w stanie zaradzić zaistniałym problemom ekonomicznym. Mimo oporu lokalnych przywódców, "pierestrojka" wpływała na erozję podstaw nawet najbardziej ortodoksyjnych reżimów w Europie Środkowo - Wschodniej: NRD, Czechosłowacji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ZSRR w polityce światowej i w ramach ugrupowania

  Doktryna Breżniewa. Polityka ZSRR zakładała rozprzestrzenianie socjalizmu w państwach Afryki i Ameryki Południowej. Doprowadzało to do konfrontacji z głównym państwem bloku kapitalistycznego - USA. Oba państwa prowadziły w stosunku do siebie tzw. "zimną wojnę". Związek radziecki ciągle zacieśniał...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy i efekty rokowań rozbrojeniowych

  Rokowania zbrojeniowe rozpoczęły się wkrótce po zakończeniu II wojny św. W 1952 powołano Komisję Rozbrojeniową działającą w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ. W 1959 POSZERZONO SKŁAD Komisji rozbrojeniowej powołano Komitet Dziesięciu Państw, który zaprzestał działalności w 1960. Na XVI sesji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady rokowań rozbrojeniowych

  1) powszechność - objęcie porozumieniami rozbrojeniowymi jak największej liczby państw;

  2) całkowitość - dążenie do zupełnego wyeliminowania sił zbrojnych i zbrojeń;

  3) równość (równoważność) - zapewniająca bezpieczeństwo wszystkich państw i ich interesów;

  4) kontrola procesu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie rozbrojenia

  Rozbrojenie jest zasadniczym środkiem umacniania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Oznacza likwidację sił zbrojnych i zbrojeń państw na podstawie umowy międzynarodowej. Mogą to być czynności polegające na wprowadzeniu ograniczeń dotyczących ilości, jakości i rozmieszczenia sił zbrojnych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyścig zbrojeń i jego skutki

  Termin "wyścig zbrojeń" oznacza wzmożoną rywalizację w dziedzinie militarnej, polegająca na dążeniu państw do zwiększenia ilości lub jakości materialnych środków i zasobów koniecznych do prowadzenia działań wojskowych. Charakterystyczną cechą wyścigu zbrojeń jest jego zasięg. Uczestniczą w nim...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola siły w stosunkach międzynarodowych

  Siła jest jednym z zasadniczych elementów polityki zagr. państwa. Jest to zdolność państwa do efektywnego uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych. Służy realizacji określonych celów, potrzeb, interesów. Do najważniejszych atrybutów siły należy czynnik wojskowy. Najczęściej utożsamiana jest z...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki konfliktów zbrojnych

  Ogólna liczba zabitych w wojnach toczących się po 1945 r. nie jest znana. Istniejące próby obliczeń wskazują na dość duże różnice. Najniższe szacunki mówią o 12 mln zabitych w wojnach regularnych i domowych. Najwyższe oscylują wokół 35 mln ofiar. Wszystkie dane mają jednak charakter orientacyjny...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /3 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze konflikty zbrojne współczesności i ich charakterystyka

  "Na kontynencie europejskim przedmiotem jednego z najbardziej długotrwałych i drażliwych sporów jest Gibraltar (6 km2) należący do Wielkiej Brytanii. Hiszpania uważa, że zwrot Gibraltaru zapewniłby jej pełną integralność terytorialną.

  "W 1994 r. doszło do sporu granicznego między Estonią a Rosją...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /6 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział i przyczyny konfliktów zbrojnych

  RODZAJE KONFLIKTÓW: wojny sprawiedliwie i niesprawiedliwe, międzypaństwowe, walki wewnętrzne i wg. Kryterium cech szczególnych: religijne, morskie. Wg kryterium zasięgu; lokalne, regionalne, globalne.

  PRZYCZYNY KONFLIKTÓW: polityczne (wewnętrzne i napięcia polityczne, rozszerzenia terytorialne, poczucie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /24.07.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry