Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Etapy rozwoju mowy

  0-1rż – okres melodii

  2rż- okres wyrazu

  3rż- okres zdania

  3-7rż – okres swoistej mowy dziecka

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje kodów stosowanych w porozumiewaniu się słownym

  Kod podstawowy – językowy (dzieli się na fonologiczny, morfologiczny, leksykalny, syntaktyczny, stylistyczny.

  Kod podstawowy - parajęzykowy (dzieli się na akcent, intonacja, rytm, ton głosu, brzmienie, tempo mówienia).

  Kod podstawowy – niejęzykowy (dzieli sie na mimiczny, gestowy, zapachowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki wypowiedzi słownej

  Treść

  Forma językowa

  1+2 = myśl

  Substancja foniczna

  a/ płaszczyzna suprasegmentalna (melodia, rytm, akcent)

  b/ płaszczyzna segmentalna (głoski)

  3 to jeden z nośników myśli

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa w ujęciu społecznym

  Ujęcie społeczne – podkreśla, że mowa służy porozumiewaniu się społecznemu, to podstawowe narzędzie porozumiewania się.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa w ujęciu indywidualnym

  Ujęcie indywidualne- dotyczy budowy i odbioru wypowiedzi.

  Cerebracja to organizowanie w obszarach myślowych posiadanej wiedzy i doświadczenia przy pomocy języka w informacje /intencja – „ubieranie w słowa” – informacja językowa/. Warunkiem jej wystąpienia jest znajomość języka.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wada mowy?

  To odchylenie od normy językowej, spowodowane zmianami w budowie lub funkcjonowaniu mechanizmów mowy.

  Norma językowa – określamy ją pod względem fonetycznym, gramatycznym, leksykalnym, uwzględniając kryterium wieku.

  Żeby określić czy dziecko ma wadę mowy potrzebna jest wiedza na temat rozwoju mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania logopedii

  Logopedia to nauka o:

  - kształtowaniu prawidłowej mowy

  - usuwaniu wad wymowy i mowy /tempo, rytm, płynność, zasób słownictwa, błędy gramatyczne/

  - nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty.

  Logopedia dotyczy mówienia i rozumienia.

  Zadania:

  - kształtowanie prawidłowej mowy w przedszkolu i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa w ujęciu I. Kaczmarka

  Możemy ją omawiać w aspekcie społecznym i indywidualnym.

  Ujęcie społeczne – podkreśla, że mowa służy porozumiewaniu się społecznemu, to podstawowe narzędzie porozumiewania się.

  Ujęcie indywidualne- dotyczy budowy i odbioru wypowiedzi.

  Cerebracja to organizowanie w obszarach myślowych posiadanej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja budżetowa

  Definicja

  Klasyfikacja budżetowa, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, stanowi system oznaczeń, które służą do opisywania dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów, występujących w poszczególnych jednostkach sektora finansów publicznych. Dochody/ środki, które pochodzą z Unii...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.07.2011 Znaków /4 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie globalizacji i jej wpływ na stosunki

  Globalizacja gospodarki, tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje swobodna możliwość przepływu dóbr, usług oraz czynników wytwórczych. Gospodarcza zależność między krajami widoczna była już w czasie krachu giełdowego w 1929 na Wall Street. Obecnie struktura ekonomiczna świata jest jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Arnold Dodano /25.07.2011 Znaków /4 172

  praca w formacie txt

Do góry