Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  METODA NDT BOBATH

  Najbardziej charakterystyczne dla tej metody jest stosowanie dużej liczby odruchów, specyficznej formy ułatwiania ruchów oraz prawidłowego następstwa rozwojowego prowadzonych ćwiczeń. Usprawnianie ma na celu rozwijać odruchy na danym etapie fizjiologiczne, a hamować odruchy patologicznie przetrwałe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w przypadku dziecka z opóźnionym rozwojem mowy

  Opóźniony rozwój mowy spotykamy u dzieci niesłyszących, upośledzonych oraz zdrowych, u których trudno ustalić etiologię tego opóźnienia.

  Stosuje się u nich następujące ćwiczenia:

  - wszystkie grupy ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalia – fonemowe, usprawniające narządy mowy

  - ćwiczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w przypadku dziecka niesłyszącego w przedszkolu i klasie szkolnej

  Stworzenie optymalnych warunków do odbioru mowy

  Posadzić dziecko w pierwszej ławce

  Mowa nauczyciela powinna być wyraźna, nieco wolniejsza, formułowana w formie krótkich zdań, wprowadzać wskazówki naprowadzające, główne słowa.

  Twarz mówiącego jasno oświetlona

  W toku lekcji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje ćwiczeń stosowanych w terapii dyslalii

  Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne i słuch do wywołania nowej głoski, której chcemy nauczyć:

  *ćwiczenia słuchu fonemowego, które maja na celu rozróżnienie nowego dźwięku spośród innych:

  Głoski w izolacji: np. sz, s ,s ,sz (z patrzeniem i bez patrzenia)

  Głoski w sylabach:...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profilaktyka dysleksji w ujęciu J. Cieszyńskiej

  im wcześniej terapia tym lepiej

  krócej trwają zabiegi zapobiegawcze niż korekcyjne

  złe nawyki szybko się utrwalają i trudniej je leczyć

  u dzieci 5-6 letnich powinno się rozpoznać, wyłaniać dzieci z ryzykiem dysleksji. To moga być dzieci o dysharmonijnym rozwojem motorycznym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazówki dla rodziców dziecka jąkającego się

  - uznanie, że ważna jest sama komunikacja, a nie to, w jaki sposób mówi dziecko

  - zdawaj sobie sprawę z tego, jak ty mówisz

  - konsekwencja wychowawcza

  - tolerancja dla niepłynności, Ty oraz inni też mówią niepłynnie

  - nie mów do dziecka „Nie jąkaj się!”

  - nie bądź rozdrażniony i niecierpliwy

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie nauczyciela w przypadku dziecka jąkającego się

  - mów spokojnie i powoli

  - nie wkraczaj w strumień mowy dziecka

  - nie poprawiaj mowy dziecka, nie zachęcaj do mówienia powolnego

  - odwracaj uwagę dziecka od jego mowy gdy się jaka, ale najpierw pozwól mu skończyć

  - jąkanie przyjmij jako coś naturalnego

  - nie wykluczaj dziecka z działań, w których...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jąkanie wczesnodziecięce – przyczyny i objawy

  Objawy:

  I. o charakterze językowym – dotyczą one płynności pojawiania się jednostek języka i polegają na

  *powtarzaniu róznych jednostek języka:

  - głoski – aaaagatka,

  - sylaby – papapalec,

  - fragmentu wyrazu

  - całego wyrazu – byłem, byłem i nie mogłem, mogłem zanieść

       *wydłużaniu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje dyslalii obwodowej

  DYSLALIA OBWODOWA:

  - dyslalia anatomiczna ruchowa (dysglosja)

  Dyslalia ankyloglosyjna

  Dyslalia makroglosyjna

  Dyslalia mikroglosyjna

  Wady wymowy u osób z wadami zgryzu

  Dyslalia rozszczepowi

  Wady wymowy u osób po całkowitej lub częściowej resekcji języka

  - dyslalia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja dyslalii w ujęciu H. Mierzejewskiej i D. Emiluty-Rozyi

  DYSLALIA OBWODOWA:

  - dyslalia anatomiczna ruchowa (dysglosja)

  Dyslalia ankyloglosyjna

  Dyslalia makroglosyjna

  Dyslalia mikroglosyjna

  Wady wymowy u osób z wadami zgryzu

  Dyslalia rozszczepowi

  Wady wymowy u osób po całkowitej lub częściowej resekcji języka

  - dyslalia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt

Do góry