Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Język to dwuklasowy system

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena poziomu rozwoju mowy - fonologiczna

  a) płaszczyzna fonetyczna języka, artykulacja, fonacja , prozodia:

  *poprawność artykulacyjna poszczególnych głosek

  *struktura fonologiczna wyrazów

  *płynność mówienia

  *jakość i barwa głosu

  *aspekt ekspresywny, produkowanie mowy:

  -zasób słownika czynnego

  -struktura wypowiedzi pod względem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mowa i komponenty pojęcia

  KOMPONENTY MOWY:

  język-abstrakcyjny, zmagazynowany w umyśle system znaków dźwiękowych, reguł operowania nim

  mówienie-przekaz, budowanie, produkowania, zdolności jednostki ludzkiej do tworzenia ze znaków należących do danego języka wyrazów, jednostek komunikacyjnych

  rozumienie-...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest MOWA

  Jest czynnością złożoną i realizuje się jednocześnie w 3 sferach rzeczywistości:

  -w sferze zjawisk psychicznych-system językowy wyodrębnia się w umyśle użytkowników użytkowników postaci zbiorów fonemów, morfemów morfemów zbioru reguł gramatycznych, kompetencja językowa

  -w sferze zjawisk...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot zainteresowań logopedii i zadania

  a) Prawidłowy przebieg procesu nabywania sprawności językowej jest, kompetencji językowej i kompetencji komunikacyjnej

  b) profilaktyka powstawania odstępstw w kształtowaniu się rozwoju mowy:

  -0-3-kształtowanie się mowy

  -3-6-rozwój, czyli doskonalenie

  c) etiologia i patomechanizm powstających...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyscyplina

  -psychologia

  -pedagogika

  -językoznawstwo

  -medycyna: neurologia, laryngologia, ortodoncja, foniatria, androlog, psychiatra

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres zainteresowań logopedii

  medyczna koncepcja- paramedyczna, ograniczająca zakres jej zainteresowań do zaburzeń i korekcji mowy oraz profilaktyki zaburzeń

  pedagogiczna-obejmuje zakres jak wyżej oraz problemy kształtowania się mowy u dzieci, w tym dzieci z zaburzeniem słuchu oraz porozumiewania się...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA VOJTY

  Podstawowym elementem rehabilitacji dzieci jest rehabilitacja wieku rozwojowego, w której wykorzystuje się możliwości i szanse jakie daje rozwój dziecka w 1 roku życia, aby zapobiec kalectwu i pomóc dzieciom z wadami wrodzonymi lub wcześnie nabytymi. Opiera się ona na wykształcaniu u małego dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /5 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA FAY`A - DOMANA - DELACATO

  Program usprawniania obejmuje równoprawne kształtowanie rozwoju motorycznego ciała, mowy, zręczności ręki, wzroku, słuchu i dotyku. Pacjent na początku jest testowany na podstawie Profilu Rozwojowego i zależnie od etapu rozwojowego na jakim się znajduje, wszechstronnie usprawniany przez bodźcowanie mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODA PETO

  Metodą tą usprawniane są dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Dzieci na stały pobyt przyjmowane są na 2 -3 lata z przerwą wakacyjną. Celem pobytu jest takie usamodzielnienie dziecka w podstawowych czynnościach ( chodzenie, mówienie, i pisanie ) aby mogło ono po zakończeniu usprawniania pójść do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt

Do góry