Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DYZARTRIA - MPD

  MPD to zespół zaburzeń przede wszystkim ruchowych wywołanych uszkodzeniem CUN w okresie rozwoju. Przyjmuje się że porażenie ma charakter nie postępujący i powstaje w okresie ciąży i w okresie perinatalnym tj od początku urodzenia dziecka do 7 rż. Wśród czynników etiopatogennych szczególne znaczenie ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /3 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena sprawności rozwoju mowy

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  >

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Grabias

  Dla rozwoju komunikacji językowej niezbędny jest rozwój 2 typów sprawności:

  -sprawności percepcyjne które pozwalają opanować kompetencję językową, komunikacyjną i kulturową. W ich obrębie wydzielamy:

  *słuch fizyczny-porządkuje świat dźwięków

  *słuch muzyczny-realizuje stronę prozodycznego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Kaczmarka

  Za klasyfikacje przyjął budowę wypowiedzi czyli wyodrębnił:

  -zaburzenia treści:

  *zaburzenia procesu uogólnienia i abstrakcji

  *brak logiki w zbudowanych tekstach

  *nieprawidłowości z ukierunkowaniem myślenia u osób z chorobami psychicznymi np. schizofrenia, psychopatie, oligofrenia)

  -zaburzenia formy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Klasyfikacja zaburzeń wg. Styczek

  -Zaburzenia zewnątrzpochodne, egzogenne,środiwksowe-nie stwierdza się defektów anatomicznych czy psychoneurologicznych. Podłoże to negatywne czynności środowiskowe jak złe zwarcie językowe, błędy językowe, niewłaściwa atmosfera wychowawcza, postawy wychowawcze, karanie i nagradzanie, relacje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY - Opóźniony rozwój mowy

  Dotyczy tylko mówienia lub rozumienia i mówienia, to zespól objawów o którym mówi się wówczas gdy proces kształtowania się i rozwoju mowy na wszytskich lub niektórych poziomach ulega opóźnieniu i przebiega niezgodnie dla danej grupy wiekowej. O ORM mówi się zasadniczo w przypadkach:

  -jest przejawem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASAYFIKACJA ZABURZEŃ MOWY

  1) Diagnozowane i klasyfikacja zaburzeń mowy stwarza ciągle wiele problemów z uwagi na:

  -fakt że kształtowanie się mowy jest procesem rozwojowym i każde dziecko rozwija się zgodnie z indywidualnym rytmem i tempem

  -w niektórych przypadkach odstępstwa w rozwoju występują, trudności w uchwytaniu czynnika...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okresy rozwoju mowy

  a) od 0-3 roku życia okres kształtowania się mowy, przedjęzykowy, wypowiedzi jednio i dwu wyrazowe, zdania. Dziecko 3 letnie ma w pełni biernie ukształtowany system fonologiczny, wszystko rozumie wie jak brzmi dane słowo, chociaż nie zawsze potrafi je prawidłowo wypowiedzieć. Ma pełne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy klasyfikacji zaburzeń i opóźnień w rozwoju mowy

  Rozwój mowy należy oceniać na tle ogólnego rozwoju psychoruchowego dziecka. Proces ten rozpoczyna się od chwili urodzenia i przechodzi przez kolejne stadia rozwojowe, które dziecko prezentuje określony poziom sprawności i umiejętności w zakresie możliwości użycia języka przez dziecko. Rozwój...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa wypowiedzi językowej

  a) treść – oparta o wiedze i doświadczenie

  b) forma językowa- symbole językowe i reguły gramatyczne

  c) substancje, tworzywo- foniczne, czyli wyprodukowane kanałem artykulacyjnym i graficznym. Płaszczyzna segmentalna, czyli głoska dla tworzenia fonicznego a litera dla graficznego. Płaszczyzna...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Aro Dodano /26.07.2011 Znaków /361

  praca w formacie txt

Do góry