Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jan Hus

  Podział na trzy obediencje osłabiał Kościół wewnętrznie, jak nigdy dotąd. Nauka Husa miała rozjaśnić -jak on sądził - a zaciemniła obraz Kościoła. Przejął go od Wiklefa, lecz widział w świetle narodowej ikościelnej sytuacji Czech.

  Profesor oraz dwukrotnie rektor uniwersytetu praskiego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unijna misja Grzegorza Camblaka

  Pod koniec soboru zjawiła się w Konstancji delegacja Kościoła Prawosławnego z Polski pod przewodnictwemmetropolity kijowskiego Grzegorza Camblaka i czyniła starania o unię. Bezpośrednią przyczynąstało się rozdwojenie w prawosławnej metropolii ruskiej, której stolicą był Kijów.

  Po śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI

  Nowy sobór miał odbyć się już w 1412 roku, według postanowienia z Pizy. Jan XXIII zebrał w Rzymiekilkunastu uczestników, którzy na jedynym posiedzeniu uroczystym ponowili potępienie nauki Wiklefa, anastępnie podjęli uchwałę o zwołaniu soboru w późniejszym czasie. Nie interesował się nim papież...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /2 547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcin V i konkordaty

  Sobór w Konstancji nie miał wiele czasu na debaty o reformie Kościoła. W październiku 1417 roku wydanokilka dekretów w celu uniknięcia na przyszłość schizmy oraz uregulowania obsady beneficjów iograniczenia nadmiernej centralizacji kurii papieskiej. Po wyborze Marcina V opublikowano kolejne dekretyo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /3 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI SOBÓR W KONSTANCJI - Przywrócenie jedności

  Wbrew zaproszeniu nie przybył do Konstancji ani Grzegorz XII, ani Benedykt XIII. Na uznanie przezsobór liczył więc Jan XXIII, bo on go zwołał i przewodniczył w jego obradach. W publicystyce soborowejodzywały się jednak głosy, że wszyscy trzej papieże powinni ustąpić, a przeciw Janowi XXIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /4 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłabiony Kościół (1431 – 1517)

  W Konstancji przywrócono jedność najwyższej władzy w Kościele Zachodnim, lecz nie zdołano dokonaćupragnionej reformy. Dla jej przeprowadzenia zebrał się sobór bazylejski, lecz dobrze zapoczątkowanedzieło reformy zniweczył później nową schizmą. Do głosu doszły partykularne interesy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzym i Awinion

  Urban VI tracił w Rzymie własnych zwolenników, doszło nawet (1383) do spisku na jego życie z udziałemsiedmiu kardynałów, którzy chcieli oddać papieża pod kuratelę. Okrutne stłumienie spisku, ukaranieśmiercią pięciu kardynałów, ucieczka dwóch do Awinionu, spotęgowały napięcie. Papież opuścił Rzym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początki schizmy

  Krótki pobyt w Rzymie ostatniego z papieży awiniońskich, Grzegorza XI, ożywił pragnienie Rzymian, byjego następca nie powrócił do Awinionu. Podczas konklawe domagali się wyboru Rzymianina. W konklawebrało udział 16 kardynałów, wśród których było 11 Francuzów, a tylko 4 Włochów. Poza Rzymemznajdowało...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bracia i Siostry wspólnego życia

  Ich założyciel, Gerard Groote, pochodził z Dewenter, studiował w Paryżu, podróżował w misjach dyplomatycznychdo Pragi, Kolonii, Awinionu i Aachen, gdzie uzyskał (1362) beneficjum kanonickie. Pod wpływem wewnętrznego nawrócenia wstąpił do klasztoru kartuzów, lecz nie złożył ślubów. Gdy powróciłdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /5 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA I NOWA POBOŻNOŚĆ

  Załamanie się średniowiecznego uniwersalizmu wystąpiło najpierw w życiu politycznym zachodniegochrześcijaństwa. Na progu XIV wieku dostrzega się początki tego zjawiska także w filozofii i teologii. Powielkich syntezach summ teologicznych ustosunkowano się krytycznie do ich tez i podjęto badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zula Dodano /23.04.2013 Znaków /1 061

  praca w formacie txt

Do góry